ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2006 №2 (14)

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пономаренко П. І., Солодянкін О. В., Харін С. А.  Експорт залізорудної продукції України: аналіз динаміки і ефективності

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Касьянова Н. В.  Додана вартість як джерело розвитку крупних промислових підприємств

Прокопенко В. І., Пілова Д. П.  Концептуальна модель формування економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Довбня С. Б., Разгоняєва Т. М.  Факторингове фінансування оборотних активів підприємства: особливості та перспективи

Єрмошкіна О. В.  Визначення часу обслуговування фінансових потоків в системі управління фінансовими ресурсами підприємства

Шатирьова С. С.  Оцінка інвестиційної привабливості Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

Бурлуцькй Б. В.  Ефективність податкового середовища України

Боєнко О. С.  Планування кредитування інноваційних проектів

Гресь Н. Л., Грідіна М. О.  Теоретико-практичний аспект пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Прокопенко В. І., Кириченко О. О., Терехов Є. В.  Сучасні складові формування ціни рекультивованих земель на відкритих гірничих розробках

МЕНЕДЖМЕНТ

Палєхова Л. Л.  Формування стратегії розвитку промислових підприємств в умовах глобалізації

Шпанковська Н. Г., Король Г. О., Ковальчук К. Ф., Костанецький В. В.  Складові аналітичної культури фахівців

Шаповал В. М.  Рівні соціальної відповідальності підприємництва

Лопатовський В. Г.  Особливості взаємозв’язків між ризиками на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки

МАРКЕТИНГ

Сидич О. В.  Стратегічне маркетингове управління інноваційним потенціалом підприємства

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Векленко А. В., Лісовенко М. М.  Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів учасника фондового ринку


Номер журнала одним файлом