ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2006 №4 (16)

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Симоненко О. І., Бардась О. В.  До питання забезпечення оптимального розподілу інвестицій при розробці родовищ корисних копалин

Ковзель К. А.  Концепція динамічного дисконтування грошових потоків

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Дучинська Н. І.  Дослідження економічної природи амортизації

Марченко О. О.  Результати моделювання економічної доцільності повноти видобутку залишкових запасів вугілля

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Багрова І. В., Макєєва Н. С.  Визначення оптимального обсягу дебіторської заборгованості

Коритько Т. Ю.  Місцеві бюджети в складі бюджетної системи

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Бардась А. В.  Оптимізація використання ресурсів вуглевидобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Боєнко О. С.  Планування кредитування інноваційних проектів

Смірнов В. В., Клименко О. О.  Обґрунтування застосування моделей теорії масового обслуговування щодо систем технічного обслуговування і ремонту гірничо-збагачувальних комбінатів

МЕНЕДЖМЕНТ

Берсуцький А. Я.  Роль ринкового потенціалу в стратегічному управлінні підприємством

Кібкало М. М.  Методологічні основи управління ефективністю функціонування вугільних підприємств

Пономаренко О. П.  Структура потреб керівників видобувних дільниць вугільних шахт і їх пріоритетність


Номер журнала одним файлом