ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2007 №3 (19)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Леонідов І. Л.  Формування ефективного власника з погляду привласнювальних інтересів

Федосева О. В.  Особливості аграрних відносин в умовах переходу до ринкової економіки

Прушківська Е. В., Переверзєва А. В.  Людський капітал: проблеми та перспективи

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Крайній В. О.  Формування організаційно-економічних проблем інвестування міжнародних перевезень у Миколаївському регіоні

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Алєксєєнко Д. Д.  Реформування комунального сектора шляхом залучення капіталу приватних інвесторів

Дедіков О. І.  Інноваційна активність і деякі проблеми економічного розвитку в Україні

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Прокопенко В. І., Кириченко А. В.  Обгрунтування методу амортизації гірничих виробок для підвищення ефективності інноваційних проектів на вугільних шахтах

Ручаєвський Д. О.  Формування факторної моделі розрахунку заробітної плати службовців транспортної логістики

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Сьомченко В. В.  Бюджетне планування як засіб забезпечення збалансованості державного бюджету

Шевченко В. В.  Факторинг: нові можливості фінансування

МЕНЕДЖМЕНТ

Турило А. М., Святенко С. В.  Контролінг - система забезпечення ефективного управління підприємством

Кваша О. С.  Формування і розвиток кадрово – управлінського потенціалу як організаційної складової виробництва

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Саллі В. І., Паршина О. А.  Класифікація рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудування з використанням кластерного аналізу

МАРКЕТИНГ

Січко С. М.  Бренд як інструмент сучасного бізнесу

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ткаліч Т. І.  Кадровий потенціал менеджменту освіти: проблеми формування, використання і управління


Номер журнала одним файлом