ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2003 №2 (2)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Пилипенко Ю. И.Пилипенко А. Н.  Структурная несбалансированность экономики Украины и формы его преодоления

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Семенов Г. А., Панкова М. О.  Оцінка ефективності використання інвестицій у Запорізькому регіоні

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Євдокимов Ф. І., Бородіна О. О.  Економічна безпека інвестицій в умовах перехідної економіки

Козаркевич-Глебовська А.  Опціони на нерухомість при оцінці інвестиційних проектів

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Галушко О. С.  Оцінка доцільності використання різних форм власності гірничодобувних підприємств

Саллі В. І., Ситнік В. В.  Економічні особливості простого та поширеного відтворення шахтного фонду Західного Донбасу

Герасимова І. Ю.  Удосконалювання показників виміру продуктивності праці

Салига С. Я., Василичев Д. В.  Розробка моделі взаємозв’язку основного та оборотного капіталу

Турило А. М., Філіппова Л. Д.  Новий метод нарахування амортизації основних засобів

Дідик Л. М., Лісовенкова І. М.  Теоретичні аспекти оцінки виробничо-господарського потенціалу гірничих підприємств

Солодовник Л. М., Грибіненко О. М.  Методи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Бурлуцький С. В.  Оптимізація портфеля цінних паперів за критерієм корисності

Петруня Ю. Є.  Ризики інвестування на ринку акцій

Жадько К. С.  Сучасні взаємовідносини підприємств і банків з використанням інформаційних технологій

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Савчук В. П.  Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій у країнах із перехідною економікою

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Драчук Ю. З., Нейєнбург В. Є.  Принципові методичні підходи до оцінки ефективності екологічних заходів у вугільному виробництві

МЕНЕДЖМЕНТ

Полякова Е. І.  Перспективи розвитку менеджменту охорони праці в умовах трансформації ринкової економіки

МАРКЕТИНГ

Метеленко Н. Г.  Планування закупівель в рамках реалізації концепції економічного управління підприємством

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Кочура Є. В.  Оптимізація обсягів виробництва за допомогою моделі Неймана

Пістунов І. М., Пістунов М. І.  Побудова оптимального балансу на підставі фінансових коефіцієнтів


Номер журнала одним файлом