ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2009 №2 (26)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Бартосик Л.  Иностранный капитал в банковском секторе Польши и современный финансовый кризис: некоторые аспекты

Молдован Д.  О потерянных возможностях европейской интеграции

Архипов А. Ю.  Возможности модернизации экономики России в условиях мирового кризиса

Дучинська Н. І., Дучинський П. І.  Відтворення основних форм капіталу: проблеми збалансованості

Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І.  Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки

Майкут Р.  Можливості і загрози глобалізації ринку праці

Алсуф’єва О. О.  Про сутність і структуру процесів взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності

Скоробогатов А. С.  Вторая экономическая революция и перспективы инновационного развития в странах СНГ

Ходжаян А. О.  Позиціонування України в глобальній економіці

Вуйчік Д., Хетманчук А.  Рецесія світової економіки і глобалізація ринку праці

Литвиненко Н. І.  Інституціональна структура суспільства та економічна безпека держави

Чорнобаєв В. В.  Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах трансформаційних перетворень національної економіки

Пахомов Ю. М.  Складності розбудови інноваційної стратегії в Україні

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Ращупкіна В. М.  Моделювання механізму бюджетування на підприємствах гірничо - металургійного комплексу

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Єрмошкіна О. В.  Управління фінансовими потоками підприємств регіону та їх інноваційне спрямування

Пілецька С. Т.  Управління ризиком при розробці фінансової стратегії підприємства

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Бардась А. В.  Економіка природокористування і продуктивні потоки вугільних шахт

МАРКЕТИНГ

Радченко В. П.  Роль маркетинга в развитии человеческого капитала сельской экономики

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тропинова Е. А.  К вопросу об архитектонике инновационных проектов в сфере образования


Номер журнала одним файлом