ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2010 №1 (29)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Тютюненко С. Г.  Теоретичні аспекти дослідження тіньової економіки із використання принципів математики гармонізації

Єгорова-Гудкова Т. І.  Концепція економічної безпеки на підставі використання принципів математики гармонізації

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Залознова Ю. С.  Соціальна політика у вугільній галузі України: проблеми становлення та розвитку

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Трифонова О. В.  Формування методичних основ управління витратами на збиткових вугільних шахтах

Ревенко Н. Г., Тарасенко С. І., Караван Н. А.  Дослідження витрат на ремонти технічних ресурсів металургійного підприємства та обґрунтування підходів до їх планування

Теницька О. П.  Залежність приросту прибутку шахти від приросту видобутку вугілля при проведенні штреків широким вибоєм

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Папаіка О. О., Горбанський А. Б.  Світовий досвід антиінфляційної політики держави: рекомендації для України

Соляник Л. Г.  Теоретико-методологічні підходи до організації фінансів банківських установ

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Дідик Л. М.  Фінансова складова життєвого циклу підприємства

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Скортос М.Саломанина Л.Фортузи Д.  Экономические перспективы участия инвесторов решать экономические проблемы крупных морских портов на западном побережье Черного моря Украины

Бардась А. В., Бабець Д. В.  Параметри ентропійної природи вугільних шахт щодо впливу на довкілля та виробничі витрати

МЕНЕДЖМЕНТ

Кучер М. М., Запорожець Г. В.  Проектування операційної системи на основі використання організаційних резервів

Головіна Я. С.  Вплив корпоративного управління на економічне зростання

Радзівіло І. В.  Теоретичні підходи до визначення інноваційної кризи та кризи інноваційного розвитку підприємства

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Краснюк М. Т., Гафич О. І.  Моделювання ризику участі компанії-інвестора в проектах пошуку і розвідки родовищ нафти і газу

МАРКЕТИНГ

Романенко О. О.  Сутність та процес формування інтегрованих маркетингових комунікацій


Номер журнала одним файлом