ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2003 №3 (3)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Пилипенко Г. М.  Еволюція теорії ринкової рівноваги та механізм її досягнення в сучасній економіці

Чекушина Ю. В.  Сучасні тенденції на світовому ринку праці та українські реалії (огляд наукових публікацій)

Шлюсарчик Б.  Попитово - пропозиційні передумови конкурентоспроможності в сучасних теоріях міжнародної торгівлі

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дьячкова І. В.  Світовий ринок вугілля: стан, тенденції розвитку та перспективи українських експортерів

Саллі В. І., Чмихун В. О.  Підвищення ефективності інвестиційних процесів на мало перспективних вугільних шахтах

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Дереза В. М.  Диверсифікація виробництва і капіталу та оцінка її ефективності

Герасимова І. Ю.  Вплив концентрації виробництва на ефективність праці робітників з видобутку вугілля

Ляшенко В. І.  Шляхи формування сприятливих умов для розвитку малого бізнесу в Україні

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Єрмошкіна О. В.  Побудова системи управління фінансовими потоками підприємства в ринкових умовах

Соляник Л. Г.  Ефективне управління оборотними активами - ключовий фінансовий важіль поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності підприємств

Коновалюк В. І.  Проблеми формування системи оподатковування монополій видобувної промисловості

Шишкова Н. Л.  Удосконалення аналітичного етапу підготовки до проведення санації

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Драчук Ю. З.  Механізм визначення ефективності науково- технічних заходів щодо екології у вугільному виробництві

МЕНЕДЖМЕНТ

Усатенко О. В., Грошелева О. Г.  Роль інструментів стратегічного менеджменту для малого бізнесу

Яковенко О. А.  Розробка організаційної структури підприємства, що забезпечує ефективне управління витратами


Номер журнала одним файлом