ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2010 №2 (30)

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Рибінцев В. О., Михайлик Д. П., Цвілий С. М.  Організація державно-приватно партнерства в Запорізькій області

Доценко О. Ю.  Формування інноваційної інфраструктури регіону як елемента регіональної інноваційної системи

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Євдокимов Ф. І., Бородіна О. О.  Індикативне планування як метод планування відтворення потужності вугледобувного підприємства в умовах невизначеності

Мальцева І. В.  Основні напрями ділового планування діяльності приватного вугільного підприємства

Гопкало О. І.  Дослідження ресурсного потенціалу промислового підприємства: методологічі особливості

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Романенко Л. Ф., Горшкова Ю. В.  Джерела формування централізованих страхових резервних фондів моторно-транспортного страхового бюро України

Єрмошкіна О. В., Тішкіна В. С.  Формування фінансової стратегії розвитку банку на основі порівняльної оцінки параметрів оптимізаційних моделей

Матвієнко С. В.  Вплив місії комерційного банку на його фінансову стратегію

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Болдуєва О. В.  Цінні папери як механізм самофінансування діяльності підприємств в економіці України й закордоном

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Аровіна М. П.  Соціально-економічні аспекти утилізації шкідливих відходів виробництва в промисловому регіоні

Іванов А. М., В’юн В. Г., Матвієнко А. В.  Просторово-територіальна організація рекреаційних територій

Тимошенко Л. В.  Оцінювання ефективності застосування різних способів розробки родовища: концептуальний підхід

МЕНЕДЖМЕНТ

Метеленко Н. Г.  Формування системи внутрішнього документування в умовах процесної інфраструктури промислового підприємства

Болдуєв М. В.  Фрактали простору та часу як об’єкти стратегічного управлінського обліку

Радзівіло І. В.  Інноваційна криза: механізми попередження та подолання

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Нецветаєв В. А.  Оптимальне управління інвестиційними портфелями з урахуванням тенденцій зміни прибутковості

МАРКЕТИНГ

Романенко О. О.  Маркетингові комунікації та їх взаємозв’язок з маркетинговою діяльністю підприємства


Номер журнала одним файлом