ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2010 №3 (31)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Гурнак О. В.  Формування концепції еволюційної моделі розвитку податкової системи

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Залознова Ю. С.  Формування галузевої угоди в контексті забезпечення якості управління персоналом вугільних підприємств

Горошкова Л. А.  Взаємозв’язок глобалізаційних процесів у світовій та вітчизняній металургійній галузі

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Турило А. М., Капітула С. В.  Забезпечення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металур- гійного комплексу України через оцінку їх фінансової безпеки

Сапицька І. К.  Основні напрями диверсифікації вугільних шахт Донбасу

Дереза В. М., Жиденко М. В.  Формування можливих варіантів диверсифікації діяльності підприємства

Никифорова Ю. В.  Теоретичні підходи до визначення показників динаміки розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації: критичний аналіз

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Єрмошкіна О. В., Алєксєєнко Т. В., Федоренко О. Д.  Інституційні аспекти функціонування фінансово-промислових груп в Україні

Болдуєва О. В.  Значення та порядок розробки емісійної політики підприємства

Радзівіло І. В.  Фінансові інструменти забезпечення подолання кризи інноваційного розвитку промислових підприємств

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Рибальченко С. М.  Науково-методичні підходи до формування екологоорієнтованої стратегії розвитку підприємств в системі стратегічного регіонального управління

МЕНЕДЖМЕНТ

Болдуєв М. В.  Організація стратегічного управлінського обліку

Паршин Ю. І.  Методологічні аспекти проведення експертизи на підприємствах гірничодобувної галузі

Герасимова О. Л., Лисенко Ю. В.  Розробка критеріїв оптимізації управлінських рішень з урахуванням концепції сталого розвитку


Номер журнала одним файлом