ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2010 №4 (32)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Цимбал О. І.  Макроекономічні наслідки трансформації інституціональної структури функціонування ринку праці

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Ужебло А.  Правила рынка аудиторских услуг в Польше - путеводной звездой или предупреждение от ошибок?

Доценко О. Ю.  Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують

Якименко Н. В.  Умови розвитку європейських та вітчизняних вантажних транспортних коридорів

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пілова К. П.  Аналіз методик оцінки економічної ефективності використання вугілля в енергетиці

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Турило А. М., Святенко С. В.  Методичні основи оцінки конкурентоспроможності металургійних і гірничорудних підприємств

Цуркан І. М.  Страхування ризиків інноваційної діяльності

Гопкало О. І.  Управління ресурсним потенціалом підприємства: принципи, цілі, завдання

Міщенко С. П.  Потенціал конкурентостійкості підприємства як економічна категорія та об’єкт управління

Кірдіна О. Г.  Гнучкість інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства

Пєтухова Т. О.  Методичний підхід до вартісної оцінки сукупного людського капіталу підприємств

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Макєєв О. Ю., Макеєва Д. О.  Економічна оцінка витратних екологічних проектів

МЕНЕДЖМЕНТ

Головкова Л. С.  Стратегія розвитку корпорацій на основі інтелектуального капіталу

Садченко О. В., Гоголь М. М.  Аспекти вдосконалення управлінського обліку в умовах вертикальної інтеграції та кластеризації бізнесу

Василюк С. В.  Розвиток персоналу підприємств в контексті забезпечення соціально-економічної ефективності їх діяльності

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Азаренкова Г. М., Чурилова О. А.  Моделювання фінансової стійкості сучасного підприємства

МАРКЕТИНГ

Палєхова Л. Л.  Зміст та завдання маркетингу в плануванні сталого розвитку промислового регіону

Литовченко І. Л.  Типізація Інтернет – середовища в Україні для маркетингової діяльності промислових підприємств


Номер журнала одним файлом