ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2011 №1 (33)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Пилипенко Ю. І., Кірієнко О. М.  Нерівномірність технологічного розвитку світової економіки: кількісні та якісні ознаки

Трохимчук В. В.  Необхідність формування інституту влади інноваційного типу в сучасному корпоративному секторі України

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Цимбал О. І.  Визначення емпіричних меж ринку праці в контексті окреслення границь альтернативних механізмів формування зайнятості

Четверик Т. М., Литвинова О. М.  Напрями впливу держави на рівень продовольчої безпеки в умовах глобалізації

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Шарпенков А. В.  Проблеми матеріально-технічного забезпечення інноваційної сфери в Україні

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Євдокимов Ф. І.  Оцінка ефективності бренду як чинника конкурентних переваг

Скоробогатова Н. Є.  Система оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Андрушків Б. М., Погайдак О. Б., Крамар І. Ю.  Особливості розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах трансформаційної економіки

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Галушко О. С.  Амортизаційна політика та її вплив на інноваційний розвиток підприємства

Десятнюк О. М.  Джерела ризиків створення ефективного податкового механізму інноваційного розвитку

Фільо М. М.  Тіньова економіка та ухилення від оподаткування: прагматизм взаємозалежності

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Єрмошкіна О. В.  Фінансові аспекти екологічної безпеки регіонів у контексті інституціональної трансформації

Сіліна І. В.  Теоретичні аспекти оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення

МЕНЕДЖМЕНТ

Полінський О. М.  Вплив економічних ризиків на стратегічні цілі підприємства

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Шукатко В. В.  Рефлексивне управління у страхуванні

МАРКЕТИНГ

Романенко О. О.  Модель управління комплексом маркетингових комунікацій підприємств

Бай О. А.  Управлінні закупівельною діяльністю підприємства на основі моделювання його функціонування у відкритій системі


Номер журнала одним файлом