ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2011 №2 (34)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Зухба О. М.  Інститут домогосподарства: еволюція поглядів

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Бойченко В. С.  Оцінка впливу університетів на регіональний інноваційний розвиток

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Волобоєв В. Д.  Тенденції та шляхи активізації розвитку машинобудування Запорізької області

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Салига К. С.  Визначення періоду повернення інвестицій в інноваційні проекти

Пономаренко П. І., Хавер В. М.  Аналіз ризиків при формуванні інноваційного проекту

Штефан Н. М.  Удосконалення управління інноваційним розвитком промислових підприємств України

Лісовенкова І. М.  Виробничий потенціал підприємства: методологічні підходи

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Шарка П.  Попытка оценки кредитного риска отдельных банков в Польше с использованием риск-нейтральной модели

Бойко Ю. О.  Оптимізація розмірної структури та прогнозування розвитку концентрації банківського капіталу в Україні

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Двігун А. О.  Значення трансформації в системі оподаткування в Україні

Соляник Л. Г.  Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі

Дідик Л. М.  Фінансовий механізм управління діяльністю сучасного підприємства

Колєсова І. В.  Модернізація фінансового механізму корпорацій

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Мержинський Є. К., Глущевський В. В.  Теоретичні аспекти еколого-економічного моделювання природно-ресурсного потенціалу

МЕНЕДЖМЕНТ

Рибінцев В. О., Цвілий С. М., Бачурін Д. А.  Формування процесного управління промисловим підприємством на основі бізнес-процесів

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Лепа Р. М., Стреблянська І. А.  Ігровий підхід в плануванні виробничої діяльності підприємства

Берсуцький А. Я.  Моделювання діагностики зовнішньої середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бардась А. В., Вудажевскі Г.  Визначення ролі менеджмент освіти у постіндустріальній економіці


Номер журнала одним файлом