ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2011 №3 (35)

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Гавриш О. Р., Кутьіна А. О.  Новий етап інтеграції еврозони

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пашкевич М. С.  Диверсифікація діяльності вугледобувних підприємств в контексті розвитку депресивних регіонів України

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Бойко В. В., Будинська О. Ю.  Вплив коливань незавершеного виробництва, залишків готової продукції на складах та дебіторської заборгованості на необхідні обсяги оборотного капіталу

Трифонова О. В., Болотова Ю. С.  Логістичні витрати як фактор стійкого функціонування промислового підприємства

Варава Л. Н., Добровольский В. В.  Становлення енергоменеджменту на гірничо-збагачувальних комбінатах

Краснов О. А., Ободець Р. В.  Методичні підходи до розробки інноваційних складових розвитку інфраструктури підтримки підприємництва із залученням ресурсів вищого навчального закладу

Львова Ю. Г.  Механізм управління інноваційного розвитку вітчизняних підприємств акумуляторного виробництва

Тертичко Т. В.  Аналіз та оцінка сучасних підходів до планування витрат на вугільну продукцію в залежності від її якості

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Дзензерський Д. В.  Система бюджетного управління фінансовою діяльністю корпорацій та її удосконалення

Воробйов Ю. М., Горб В. А., Почечун О. І.  Особливості методики розрахунку рівня фінансової безпеки на залізничному транспорті

Хавер В. М.  Аналіз факторів впливу на прийняття рішення щодо фінансування інноваційного проекту

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Єрохондіна Т. О., Шашенко О. О.  Економіко-математична модель оптимізації витрат в умовах нестабільного ринку вугільної промисловості

МЕНЕДЖМЕНТ

Іванова М. І., Єгорова Н. О.  Використання сучасних методів управління персоналом на виробничих підприємствах

МАРКЕТИНГ

Рулінська О. В.  Вдосконалення методики маркетингового стратегічного планування в страхових компаніях


Номер журнала одним файлом