ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2011 №4 (36)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Кундиревич В. П.  Неоінституціоналізм як теоретична платформа глобального регулювання економічних процесів

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Дєєва Н. М.  Потенціал соціалізації, його вимір і оцінка на різних територіально-системних рівнях

Мешко Н. П.  Економічні ризики залучення іноземних інвестицій в економіку України

Вишневська М. К., Пономаренко П. І.  Модель проектно-орієнтованого центру інноваційного розвитку регіону

Кашуба Я. М.  Оцінювання рейтингу регіонів за рівнем розвитку підприємств на основі структурних показників

Замковий О. І.  Формування нових теоретико-методологічних підходів до управління власністю територіальної громади

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Філіпішин І. В.  Аналіз чинників розвитку промислових підприємств в Україні

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Омельченко О. С.  Реструктуризація та санація: порівняльний аналіз категорій

Кабаченко Д. В., Скрипка Є. С.  Обґрунтування концепції вартості бізнесу як критерію ефективності діяльності підприємства

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Болотських Т. В.  Особливості управління споживчою поведінкою страхувальників

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Галушко О. С., Козар Д. С.  Генезис концептуальних основ контроллінгу

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Лепа Р. М., Стреблянська І. А.  Ігровий підхід у плануванні виробничої діяльності підприємства

Миронова Л. Г.  Модель динамічного рейтингу працівників в управлінні трудовим потенціалом підприємства

Берсуцький А. Я.  Моделювання діагностики зовнішнього середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства

МЕНЕДЖМЕНТ

Андрієнко В. М.  Концепція управління інформаційним забезпеченням підприємства на основі інноваційних бізнес-процесів

Сталинська О. В., Коверга С. В., Гайдатов О. В.  Обґрунтування необхідності управління промисловими підприємствами на основі принципів сталого розвитку

МАРКЕТИНГ

Рибінцев В. О., Стріжкова Ю. В.  Вертикальні маркетингові системи інфраструктури промислового підприємства


Номер журнала одним файлом