ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2012 №1 (37)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Петруня Ю. Є.  Соціальна відповідальність бізнесу: українські виміри

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Галушко О. С., Доценко О. Ю.  Консолідоване фінансування інноваційного розвитку регіону

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ляшок Н. Ю.  Обґрунтування необхідності розвитку людського капіталу промислових підприємств в умовах економічних криз

Мацкевич Ю. І.  Концептуальні підходи до стратегічного управління діяльністю металургійних підприємств

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Єрмошкіна О. В., Горяча О. І.  Динамічне управління ресурсним потенціалом промислового підприємства

Ізвєкова І. М., Король Г. О., Зелікман В. Д.  Ефективність застосування контрольно-мотиваційного механізму забезпечення якості продукції на підприємствах машинобудування

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Андрющенко І. Є.  Перетворення банками грошових ресурсів під впливом зовнішнього та внутрішнього ефекту капіталовкладень

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Белопольска Т. В.  Форми і методи фінансування об’єк- тів соціальної інфраструктури промислових підприємств

Іваницька М. П.  Сучасні реалії та проблеми наповнення державного бюджету за рахунок податку на прибуток підприємств

Дубєй Ю. В.  Особливості формування і структури оборотних активів машинобудівних підприємств

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Дронь В. С.  Моделювання соціально-економічних подій методом умовно-наслідкового розкладу

МЕНЕДЖМЕНТ

Метеленко Н. Г.  Організаційні аспекти управління акціонерний капіталом промислових підприємств

Довбня С. Б.  Управлінські технології інноваційного розвитку підприємства

Воротинцев В. А.  Мотиваційні особливості функціонування інвестиційних механізмів

Плахотнік О. О.  Напрями реформування системи управління багаторівневими виробничими структурами

Скрипник О. А.  Система показників інформаційного забезпечення процесів управління підприємством

МАРКЕТИНГ

Яцентюк С. В.  Створення ефективної бренд-архітектури підприємства: світовий досвід та українська практика

Гайдукович Д. С.  Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності банківських установ України

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Іляшенко А. Х.  Ефективність реалізації інноваційної стратегії вищих навчальних закладів

Бобало О. Ю.  Особливості функціонування вітчизняних ВНЗ в ринкових умовах: маркетинговий підхід


Номер журнала одним файлом