ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2003 №4 (4)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Коновалюк В. І.  Роль монополій в економіці індустріально розвинутих держав

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Патжалек Л.  Внутрішньорегіональна політика - передумови та цілі

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Шаров О. І.  Ресурси вугільної промисловості України та напрямки їх ефективного використання

Пилипенко Ю. І.  Експортний потенціал і структурна політика України на сучасному етапі

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Дьячкова І. В.  Організаційно -технічний потенціал підвищення конкурентоспроможності продукції вугільних підприємств

Трифонова О. В.  Особливості вибору показників інвестиційної привабливості вугільних шахт

Іщенко М. І.  Дослідження економічного механізму взаємодії підприємства “Кривбасвибухпром” з гірничо-збагачувальними комбінатами

Піскова Ж. В.  Удосконалення методики визначення ресурса ємності продукції підприємств металургійної промисловості

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Гузієвська Б.  Особливості державних та муніципальних цінних паперів, що обертаються на фінансових ринках - досвід Польщі

Макаренко Ю. П.  Управління кредитним забезпеченням підприємств продуктового підкомплексу

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Єрмошкіна О. В.  Теоретичні підходи до класифікації фінансових потоків в умовах розвитку міжнародних зв’язків підприємства

Цуркан І. М.  Зниження податкового навантаження на базі покращення використання ресурсного потенціалу підприємства

Вишневська А. В.  Основні аспекти методики управління активами компаній

МЕНЕДЖМЕНТ

Семенов Г. А., Астраханцева О. В.  Концептуальні підходи до формування запасів підприємств за допомогою логістики

МАРКЕТИНГ

Євдокимов Ф. І., Письменний О. А.  Оцінка ефективності гарантійного терміну експлуатації продукції

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Пістунов І. М., Ситников О. А.  Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца

Демиденко М. А.  Економіко-математична модель багатокритеріальної оптимізапії із застосувашіям еволюційних алгоритмів


Номер журнала одним файлом