ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2016 №2 (54)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Дєєва Н. М.  Проблеми, пріоритети та перспективи реалізації бюджетної політики в період реформування місцевого самоврядування

Горбанев В. С.  К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ

Ткаченко И. Д.  Спецификация и размывание прав собственности на недра при формировании стратегии рентоориентированного поведения

Чорнобаєв В. В.  Особливості ринку антикваріату в Україні

Чумак О. В.  Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін в економіці

Кобзар Н. І., Геращенко С. О., Кірієнко О. М.  Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах

Богма О. С.  Енергетична складова економічної безпеки України

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Попов А. С.  Створення парадигми консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні

Кусакова Ю. О., Саміло А. С.  Удосконалення механізму стимулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Шаповал В. М., Герасименко Т. В.  Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства

Шаповал В. А., Горпинич О. В.  Оновлення основних засобів гірничих підприємств: стратегія, фінансування, проектний підхід

Корж Н. В.  Ресурсний підхід до оцінювання корпоративного капіталу підприємства

Гевко Б. Р.  Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві: сутність та концептуальна модель

Кириленко О. М.  Стратегічне позиціонування малодіяльних дільниць в системі залізничного транспорту

МАРКЕТИНГ

Решетілова Т. Б., Куваєва Т. В.  Взаємодія підприємств гірничого машинобудування в каналах забезпечення і збуту

Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В.  Прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств

Аль-Газу А.  Оцінка маркетингової привабливості країн Близького Сходу для зовнішньоекономічної діяльності підприємств України

МЕНЕДЖМЕНТ

Трифонова О. В., Литвиненко Н. І.  Вплив інституціонального середовища на формування національних моделей менеджменту

Шаповал В. А., Бондаренко Л. А.  Розвиток управлінських засад щодо створення інноваційної моделі автосамоскидів вітчизняного виробництва

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Вагонова О. Г., Волотковська Ю. О.  Економіко-математична модель оптимізації вилучення корисних компонентів з порід териконів


Номер журнала одним файлом