ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2016 №3 (55)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Федорова Н. Е.Пилипенко А. Н.  Теоретико-методологический анализ развития социальноэкономических систем в контексте прогресса

Пилипенко Ю. І., Чорнобаєв В. В.  Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки

Кузнецов О. А.  Соціальна економіка у працях М. Д. Кондратьєва

Баранник Л. Б., Черкавська Т. М.  Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізаційних викликів

Вознюк О. В.  Оптимізація системи фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян

Горняк О. В., Салюк-Кравченко О. О.  Шляхи вдосконалення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Хом’як М. С.  Методичні підходи до визначення детермінант та оцінки розмірів фіскального простору регіонів

Буряк В. В.  Еволюція поглядів щодо трактування поняття «місто»

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Шаповал В. М., Герасименко Т. В.  Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу

Горняк О. В.  Мотивація як форма узгодження інтересів персоналу та власників сучасного підприємства

Книшек О. О.  Аналіз абсолютної та відносної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Топоркова О. А., Савчук Л. М., Сокиринська І. Г.  Управління запасами та організація їх обліку на залізничному транспорті

Кириленко О. М.  Особливості діяльності операторів рухомого складу залізничного транспорту з урахуванням функціонування малодіяльних дільниць

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Хоменко М. М.  Сучасні тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні

Шишкова Н. Л.  Засоби підвищення керованості безпекою облікової інформації

Кратт О. А.  Теоретичні та методичні засади формування комбінованої фінансової звітності групи підприємств

Бандоріна Л. М., Савчук Р. В., Сокиринська І. Г.  Інформаційно-аналітична система розпізнавання фінансового стану підприємства

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Пилипенко Г. М., Прушківська Е. В., Кусакова Ю. О.  Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі

Курильців Р. М.  Концептуальні засади формування системи адміністрування землекористування в Україні

Dudnyk A. V.  Sustainable development of urban systems: theoretical aspects

Тимошенко Л. В., Дементьєва Н. В.  Еколого-економічне обґрунтування використання відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах


Номер журнала одним файлом