ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2016 №4 (56)

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пивняк Г. Г.Швец В. Я.Палехова Л. Л.  Стратегия устойчивого развития как ключевой фактор повышения конкурентоспособности технических ВУЗов

Bolshakov V. I., Savitskyi M. V., Babenko M. M.  Integration of sustainability principles in curriculum of civil engineering and architecture specialization

Kobets A. S., Gritsan Yu. I., Katan L. I.  Economic-financial instruments of environmental regulation for sustainable development the agriculture of Ukraine under condition of changing economy

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Пилипенко Г. М.  Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій

Дєєва Н. М.  Особливості реалізації соціальної функції держави

Литвиненко Н. І.  Наслідки впливу інституціональних чинників на соціальноекономічний розвиток

Баранник Л. Б., Шаранов Р. С.  Рівень безробіття як індикатор національної безпеки

Бойченко В. М.  Формування сучасних фінансово-економічних криз: фактори, умови та наслідки

Голубка С. М., Чинчик А. А.  Сутність базових понять теорії оподаткування в українській фінансово-економічній науці

Швіндіна Г. О.  Зміни пріоритетів організаційного розвитку та їх параметризація

Павлик А. В.  Енергозбереження як елемент енергонезалежної стратегії

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Горняк О. В., Бабанська О. В.  Чинники розвитку транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС в Україні (на прикладі Одеської області)

Курильців Р. М.  Просторове планування землекористування як основа інтегрованого управління сільськими територіями

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Грибіненко О. М.  Стратегія соціально-відповідальної реструктуризації вугільних підприємств

Міщенко М. І., В Береза. І. В.  Удосконалення кадрового потенціалу підприємств транспортного будівництва під впливом факторів стратегічного розвитку

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Терехов Є. В., Літвінов Ю. І.  Обгрунтування шляхів підвищення ефективності землезбереження як фактору забезпечення інвестиційної привабливості техногенних земель

Смоленніков Д. О.  Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики

Білоскурський Р. Р.  Нормативно-правове забезпечення еколoго-економічного розвитку України

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Шинкаренко Н. В.  Модель процесу прийняття рішення щодо участі промислового підприємства у виставці з урахуванням споживчого попиту

Кириленко О. М.  Методологічний підхід до визначення ставки дисконту у складі критерію ефективності видів транспортного сполучення на малодіяльних дільницях


Номер журнала одним файлом