ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2017 №1 (57)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Завгородняя Е. А.Алсуфьева Е. А.  Национальные инновационные системы: классификация, рейтингирование и позиционирование в глобальном инновационном пространстве

Гереасименко А. Г., Свистільник В. Ю.  Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки

Піцур Я. С., Черченко О. Л., Білоскурський Р. Р.  Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз

Пилипенко Г. М.Антоненко М. О.Кожа Н. В.  Критерии оценки качества жизни в Украине

Чорнобаєв В. В., Мороз Є. Ю.  Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на економіку і держбюджет України в 2017 році

Дєєва Н. М.  Шляхи реформування соціальної держави в контексті децентралізації управління

Удачина К. О., Бандоріна Л. М.  Концептуальна модель визначення раціональної економічної поведінки суб’єкта господарювання

Геращенко С. О.  Вплив сучасної економічної політики на інвестиційний клімат в Україні

Іванишина Г. С.  Світовий досвід регулювання операцій з дорогоцінними металами

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Прокоф’єва Г. С.  Інституціоналізація економічного розвитку регіонів в умовах глобальних трансформацій

Прушківська Е. В. Шишова. Ю. В.  Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Летуча А. А., Летуча О. В.  Стратегія фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації

Леховіцер В. О.  Формування напрямків інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах євроінтеграції

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Довбня С. Б., Чабанець Т. М.  Концепція та структура системи стратегічної управлінської діагностики

Дубєй Ю. В.  Оперативне і стратегічне управління витратами на промисловому підприємстві

Горященко Ю. Г., Байов Б. С.  Ринок інновацій в Україні та характеристика інноваційних стратегій промислових підприємств

Романенко О. О.  Концептуальні підходи щодо визначення маркетингових комунікаційних стратегій підприємства

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Krylova O. V.  Financialization and economic crisis

Циба Р. П.  Стратегічні вектори вдосконалення управління державними фінансами України

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Вагонова О. Г., Шереметьєва І. В., Аржавічев Д. В.  Особливості екологоекономічної оцінки наслідків радіаційного забруднення територій відходами уранового виробництва

Тимошенко Л. В., Ус С. А., Куличенко Д. В.  Визначення пріоритетності фінансування природоохоронних проектів


Номер журнала одним файлом