ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2004 №3 (7)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Пилипенко Г. М., Піхотіна Л. М.  Механізм інвестиційної діяльності у споживчому секторі України

Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю.  Роль чинників культури в інноваційному розвитку підприємств

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ

Дубницький В. І.  Маркетингові аспекти функціонування регіональної промислової системи

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кабанов А. І., Нейєнбург В. Є., Драчук Ю. З., Жогова І. В.  Шляхи удосконалення системи технічного та фінансового забезпечення заходів з переоснащення вугільних шахт

Гулік Т. В.  Вибір шляхів реструктуризації шахтного фонду регіону на багатокритеріальній основі

Семенов А. Г.  Структурно-інноваційна перебудова економіки України: проблеми, перспективи та пріоритети

Близький Р. С.  Оцінка ефективності ресурсозберігаючих заходів у чорній металургії

Лоскутова Я. Ю., Романовський І. Г.  Механізм оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Ковальчук К. Ф., Шпанковська Н. Г., Костанецький В. В., Мезерняк Д. А.  Принципи бюджетування при реформуванні системи корпоративного управління в металургії

Салига К. С.  Соціально-економічне регулювання заробітної плати на промислових підприємствах

Слабінський Є. А.  Попереджуюче управління рівнем стійкості підприємства

Семенюк В. С.  Оцінка впливу цінового чинника на показники ефективності виробництва

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Брижатий В. В.  Фінансово -інвестиційні ризики підприємства - емітента фондових інструментів

Петрик О. А.  Удосконалення постулатів аудиту як важливий напрям розвитку його теорії

Соловйова Л. О.  Моніторинг господарської діяльності підприємства - платника податків

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Недодаєва Н. Л., Шолда О. О., Григорюк М. Є.  Формування механізму плати за забруднення довкілля в Україні

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Зелікман В. Д., Заяць Є. І.  Економіко-математична модель оптимізації інформаційного забезпечення системи управління підприємством

МАРКЕТИНГ

Савчук В. П., Будаєва О. В.  Оцінка ефективності маркетингових програм в умовах невизначеності

Берсуцька О. А.  Моделювання комунікаційних процесів у маркетингу


Номер журнала одним файлом