ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Выпуск: 2004 №4 (8)

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Євдокимов Ф. І., Розумна Н. В.  Соціально-економічні проблеми об’єднання промислових підприємств: методологічний аспект

Герасимова І. Ю.  Сучасні тенденції і закономірності розвитку ефективності праці на вугільних шахтах України

Шаров О. І.  Аналіз інноваційної конкурентоспроможності вугільної галузі України

Салига С. Я., Кирилова Л. І., Серебряков В. О.  Визначення порівняльної ефективності інвестиційного проекту на фазах підготовки, проектування та ефективності

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Турило А. А.  Економічна сутність і особливості формування статистичних показників результативності, ефективності і продуктивності

Єлісєєва О. К., Каплун Т. В.  Діагностика та прогнозування фінансового стану машинобудівного підприємства

Кучер В. А.  Планування інвестиційної діяльності на комплексно-механізованому вугледобувному підприємстві

ФИНАНСЫ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Вишневський В. П., Попов С. М.  Податкове регулювання діяльності комерційних банків: теоретичні аспекти

Цуркан І. М.  Розробка виробничої програми з урахуванням оптимізації податкових платежів

Басанцов І. В.  Організація фінансового контролю у системі державного казначейства

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Гронська М. В.  Особливості інноваційного потенціалу стратегічного управління земельними ресурсами

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Манелюк Л. А., Воронов В. А.  До моделювання науково-технічного прогресу

МЕНЕДЖМЕНТ

Пономаренко П. І., Бойко В. В., Сухун Ян.  Кількісна оцінка мотивації праці за допомогою „мотиваційної драбинки” McKinsey

Сокольська Р. Б., Заяць Є. І., Зелікман В. Д.  Методика визначення інформаційних потоків, які потребують оптимізації

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Верхоглядова Н. І., Іванникова Н. А.  Впровадження і розвиток освітніх послуг у галузі післядипломної освіти


Номер журнала одним файлом