ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Рубрика: Экономико-математические методы принятия управленческих решений

2016 №4 (56)

Кириленко О. М.  Методологический подход к определению ставки дисконта в составе критерия эффективности видов транспортного сообщения на малодеятельных участках

Шинкаренко Н. В.  Модель процесса принятия решения участия промышленного предприятия в выставке с учетом потребительского спроса

2016 №2 (54)

Вагонова А. Г.Волотковская Ю. А.  Экономико-математическая модель оптимизации извлечения полезных компонентов из пород терриконов

2016 №1 (53)

Тенета В. М.  Определение инвестиционных рисков на основе нейронечеткого моделирования

2014 №2 (46)

Стрельцова Е. Д.Богомягкова И. В.Стрельцов В. С.  Агентно-ориентированные модели в системе поддержки принятия решений по управлению межбюджетным регулированием

Пистунов И. Н.Пистунов Н. И.  Определение вероятности невозврата кредита лицами, не имеют кредитной истории

2013 №4 (44)

Тимошенко Л. В.Ус С. А.  Ус оптимизация запасов сырья на производственном предприятии в условиях неполной информации на его спрос

Ковальчук К. Ф.Никитенко А. К.  Технология Knowledge Mining для прогнозирования финансовых рынков

2013 №3 (43)

Ковальчук К. Ф.Полушенко В. А.  Модель оценки доверия клиентов к страховой компании

2013 №1 (41)

Сивопляс Ю. В.Мироненко Н. А.  Разработка практических инструментов управления инновациями с использованием метода полярных профилей

2012 №3 (39)

Николюк О. М.  Особливості застосування методів математичного моделювання та оцінювання конкурентоспроможності підприємства

2012 №2 (38)

Титюк В. К., Михайленко О. Ю., Мельник О. Є.  Дослідження впливу особливостей оптимального керування технологічними процесами на ефективність генетичного алгоритму пошуку глобального екстремуму

2012 №1 (37)

Дронь В. С.  Моделювання соціально-економічних подій методом умовно-наслідкового розкладу

2011 №4 (36)

Берсуцький А. Я.  Моделювання діагностики зовнішнього середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства

Миронова Л. Г.  Модель динамічного рейтингу працівників в управлінні трудовим потенціалом підприємства

Лепа Р. М., Стреблянська І. А.  Ігровий підхід у плануванні виробничої діяльності підприємства

2011 №3 (35)

Єрохондіна Т. О., Шашенко О. О.  Економіко-математична модель оптимізації витрат в умовах нестабільного ринку вугільної промисловості

2011 №2 (34)

Берсуцький А. Я.  Моделювання діагностики зовнішньої середовища в управлінні збалансованим розвитком ресурсного потенціалу підприємства

Лепа Р. М., Стреблянська І. А.  Ігровий підхід в плануванні виробничої діяльності підприємства

2011 №1 (33)

Шукатко В. В.  Рефлексивне управління у страхуванні

2010 №4 (32)

Азаренкова Г. М., Чурилова О. А.  Моделювання фінансової стійкості сучасного підприємства

2010 №2 (30)

Нецветаєв В. А.  Оптимальне управління інвестиційними портфелями з урахуванням тенденцій зміни прибутковості

2010 №1 (29)

Краснюк М. Т., Гафич О. І.  Моделювання ризику участі компанії-інвестора в проектах пошуку і розвідки родовищ нафти і газу

2008 №3 (23)

Берсуцький А. Я.  Економіко-математична модель зведеної технології виробництва продукції

Паршина О. А.  Дослідження функціонування виробничо- економічної системи при створенні конкурентоспроможної продукції машинобудування

2007 №4 (20)

Пістунов І. М., Чуріканова О. Ю.  Кореляційний аналіз типів інвестицій, та іх вплив на прибутковість вугільної шахти

2007 №3 (19)

Саллі В. І., Паршина О. А.  Класифікація рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудування з використанням кластерного аналізу

2006 №4 (16)

Смірнов В. В., Клименко О. О.  Обґрунтування застосування моделей теорії масового обслуговування щодо систем технічного обслуговування і ремонту гірничо-збагачувальних комбінатів

Боєнко О. С.  Планування кредитування інноваційних проектів

2006 №3 (15)

Паршина О. А.  Дослідження процесу формування конкурентоспроможності продукції машинобудівного підприємства на основі нейромережних технологій

2006 №2 (14)

Векленко А. В., Лісовенко М. М.  Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів учасника фондового ринку

2006 №1 (13)

Чириченко Ю. В.  Проблематика прогнозування розвитку сільського господарства України в контексті використання нейронних мереж

2005 №4 (12)

Король Г. О., Зелікман В. Д., Распопова Ю. О.  Економіко-математична модель оцінки впливу підрозділів виробничих цехів на якість продукції

2005 №3 (11)

Соломаха С. А.  Модель формування оптимального динамічного портфелю замовлень

2005 №2 (10)

Пістунов І. М.  Застосування нейронних сіток до моделювання економічних процесів

Зазимко А. І., Воронов В. А.  Організація та оптимізація ресурсної політики гірничого підприємства в умовах державного підприємства „Красноармійськвугілля”

2005 №1 (9)

Паршина О. А., Паршин Ю. І.  Економіко-математичне моделювання виробництва гірничорудних машин крупного машинобудівного підприємства

2004 №4 (8)

Манелюк Л. А., Воронов В. А.  До моделювання науково-технічного прогресу

2004 №3 (7)

Зелікман В. Д., Заяць Є. І.  Економіко-математична модель оптимізації інформаційного забезпечення системи управління підприємством

2004 №2 (6)

Бандоріна Л. М.  Оцінка ризику впровадження інформаційно- інтелектуальних технологій з використанням теорії нечітких множин

Воронов В. А., Юхименко О. В.  До автоматизації оцінки надійності виконання умов кредитування

2004 №1 (5)

Воронов В. А., Чуріканова О. Ю.  Економіко- організаційна сутність підведення балансу металів на гірничо- збагачувальному виробництві

2003 №4 (4)

Демиденко М. А.  Економіко-математична модель багатокритеріальної оптимізапії із застосувашіям еволюційних алгоритмів

Пістунов І. М., Ситников О. А.  Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца

2003 №2 (2)

Пістунов І. М., Пістунов М. І.  Побудова оптимального балансу на підставі фінансових коефіцієнтів

Кочура Є. В.  Оптимізація обсягів виробництва за допомогою моделі Неймана

2003 №1 (1)

Демиденко М. А.  Економічно-математична модель підвищення ефективності управління кар’єрним транспортом

Кочура Є. В.  Управління замкнутими економічними системами методом динамічного програмування