ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Рубрика: Маркетинг

2018 №2 (62)

Решетилова Т. Б.Куваева Т. В.  Маркетинг партнерских отношений промышленного предприятия

2016 №2 (54)

Аль-Газу А.  Оценка маркетинговой привлекательности стран ближнего востока для внешнеэкономической деятельности предприятий Украины

Залознова Ю. С.Трушкина Н. В.  Прогнозирование показателей сбытовой деятельности угледобывающего предприятия

Решетилова Т. Б.Куваева Т. В.  Взаимодействие предприятий горного машиностроения в каналах обеспечения и сбыта

2014 №4 (48)

Пилипенко А. Н.  Инновации и рыночная власть: исследование взаимосвязи на рынке телекоммуникационных услуг

2014 №1 (45)

Решетилова Т. Б.Николаева В. К.  Формирование маркетинговых коммуникаций промышленного предприятия для продвижения инновационных товаров на основе индивидуализации потребительского спроса

2013 №4 (44)

Литовкина О. О.  Маркетинговая стратегия мониторинга удовлетворения потребителей на основании индекса NPS (Net Promoter Score)

Романова А. А.  Применение маркетинговой информационной системы в процессе разработки стратегического плана брендинга территории

Николаева В. К.  Выявление потребностей в инновационном товаре как этап процесса исследования потребительского выбора

2012 №4 (40)

Яцентюк С. В.  Формування брендів промислової продукції: сучасні підходи

2012 №3 (39)

Колодій Г. С.  Структура маркетингової програми інноваційної продукції машинобудівного підприємства

Хімяк Н. Я.  Формування методології розрахунку прогнозованих трансфертних цін як засобу планування управлінського результату діяльності банківських установ

2012 №2 (38)

Файвішенко Д. С.  Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу

2012 №1 (37)

Гайдукович Д. С.  Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності банківських установ України

Яцентюк С. В.  Створення ефективної бренд-архітектури підприємства: світовий досвід та українська практика

2011 №4 (36)

Рибінцев В. О., Стріжкова Ю. В.  Вертикальні маркетингові системи інфраструктури промислового підприємства

2011 №3 (35)

Рулінська О. В.  Вдосконалення методики маркетингового стратегічного планування в страхових компаніях

2011 №1 (33)

Бай О. А.  Управлінні закупівельною діяльністю підприємства на основі моделювання його функціонування у відкритій системі

Романенко О. О.  Модель управління комплексом маркетингових комунікацій підприємств

2010 №4 (32)

Литовченко І. Л.  Типізація Інтернет – середовища в Україні для маркетингової діяльності промислових підприємств

Палєхова Л. Л.  Зміст та завдання маркетингу в плануванні сталого розвитку промислового регіону

2010 №2 (30)

Романенко О. О.  Маркетингові комунікації та їх взаємозв’язок з маркетинговою діяльністю підприємства

2010 №1 (29)

Романенко О. О.  Сутність та процес формування інтегрованих маркетингових комунікацій

2009 №4 (28)

Метеленко Н. Г., Хацер М. В.  Ринок реклами України: тенденції та перспективи розвитку

2009 №3 (27)

Дергаль А. В., Голинська О. С.  Маркетингова діяльність комерційних банків

2009 №2 (26)

Радченко В. П.  Роль маркетинга в развитии человеческого капитала сельской экономики

2008 №1-2 (21-22)

Січко С. М.  Бренд як інструмент сучасного бізнесу

2007 №4 (20)

Салогубова В. М.  Оцінка ризику маркетингової діяльності ВНЗ на регіональних ринках освітніх послуг і праці

Миронишина О. В.  Маркетингове формування інноваційного потенціалу підприємств фармацевтичної індустрії

Коміссаров В. Ф., Коміссаров В. В.  Оцінка надійності маркетингової стратегії експертно-орієнтованого підприємства

2007 №3 (19)

Січко С. М.  Бренд як інструмент сучасного бізнесу

2006 №3 (15)

Баханова М. В.  Особливості використання комплексу маркетингу та його концепцій в банківський діяльності

2006 №2 (14)

Сидич О. В.  Стратегічне маркетингове управління інноваційним потенціалом підприємства

2005 №3 (11)

Охтень О. О.  Аналіз підходів до управління конкурентоспроможністю

2005 №2 (10)

Кравченко В. М.  Методи регулювання й оцінки взаємодії підприємств у ланцюгу постачань

2005 №1 (9)

Яцентюк С. В.  Інноваційний бренд-менеджмент як ефективний інструмент стратегічного управління змінами на підприємствах регіону

Иванкевич-Рак Б.  Неурядові організації в Польщі як результат економічної трансформації

2004 №3 (7)

Берсуцька О. А.  Моделювання комунікаційних процесів у маркетингу

Савчук В. П., Будаєва О. В.  Оцінка ефективності маркетингових програм в умовах невизначеності

2004 №1 (5)

Дайновський Ю. А., Гліненко Л. К.  Споживацький потенціал як фактор маркетингового формування інноваційного потенціалу

2003 №4 (4)

Євдокимов Ф. І., Письменний О. А.  Оцінка ефективності гарантійного терміну експлуатації продукції

2003 №2 (2)

Метеленко Н. Г.  Планування закупівель в рамках реалізації концепції економічного управління підприємством