ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №2 (54)
Рубрика:Економіка підприємства
УДК:[338.45.01+658.27]: 622.271
Мова статті:Українська
Сторінки:82-90
Заголовок:Оновлення основних засобів гірничих підприємств: стратегія, фінансування, проектний підхід
Автори:Шаповал В. А., Горпинич О. В.
Анотація:У статті розглядаються питання оновлення основних засобів, а саме: визначення дже- рел фінансування відповідних заходів, підпорядкованості основних засобів змісту та резуль- тативності бізнес-проекту, доцільності формування стратегічних проектів поводження з ос- новними засобами. Проаналізовані загальні тенденції оновлення основного капіталу підпри- ємствами. Визначено чинники використання первинного публічного розміщення акцій як способу залучення капітальних інвестицій гірничо-збагачувальними комбінатами. Повод- ження з основними засобами розглядається як проект, що враховує альтернативні варіанти їх використання.  
Ключові слова:Основні засоби, Оновлення основних засобів, Джерела фінансування основних засобів, Стратегія, Проект, Первинне публічне розміщення акцій
Файл статті:EV20162_082-090.pdf
Реферат:EV20162_082-090ua.pdf