ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №2 (54)
Рубрика:Маркетинг
УДК:338.33:65.012.34:334.716
Мова статті:Українська
Сторінки:120-126
Заголовок:Прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств
Автори:Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В.
Анотація:У статті виконано прогнозування основних показників збутової діяльності вугледобувного підприємства з використанням методів регресії та середнього темпу зростання. Розраховано коефіцієнти варіації обсягів видобутку вугілля, готової, товарної, реалізованої вугільної продукції, залишків вугілля на складах, а також собівартості, ціни та витрат на збут 1 т товарної вугільної продукції. Виявлено кореляційний зв’язок між собівартістю та ціною 1 т товарної вугільної продукції за допомогою коефіцієнту рангової кореляції Спірмена. Розраховано коефіцієнт Фехнера для оцінки тісноти зв’язку між повною собівартістю та витратами на організацію збутової діяльності. 
Ключові слова:Вугледобувне підприємство, Збутова діяльність, Показники, Аналіз, Прогнозування, Статистичні методи, Збутова діяльність вугледобувного підприємства, Показники збутової діяльності підприємства, Напрями вдосконалення збутової діяльності підприємства
Файл статті:EV20162_120-126.pdf
Реферат:EV20162_120-126ua.pdf