ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2016 №3 (55)
Рубрика:Економіка природокористування
УДК:330.502.504
Мова статті:Англійська
Сторінки:162-171
Заголовок:Теоретичні аспекти стійкого розвитку урбосистем
Автор:Дудник А. В.
Анотація:У статті розглянуто питання щодо формулювання гіпотези стосовно існування взаємозв’язку між набором чинників, які визначають привабливість територій міста для інвесторів та сталим розвитком урбосистеми в цілому. Проаналізовано основні тенденції сучасного розвитку систем міських поселень. Особливу увагу приділено оцінці екстернальних ефектів погіршення екологічної ситуації в Україні та у світі, а також аналізу наслідків такого погіршення. Зроблено припущення, що привабливість земельних ділянок міських поселень прямо пропорційна їхній ціні та залежить від соціальних та екологічних факторів, а також від рівня забруднення та наявності джерел забруднення довкілля. Запропоновано методологічний підхід до оцінювання такої привабливості, який базується на аналізі географічних, економічних, екологічних, демографічних, культурних та соціальних факторів, а також оцінюванні природно-ресурсного потенціалу території. 
Ключові слова:Сталий розвиток, Екологічна політика, Урбосистема, Урбанізація
Файл статті:EV20163_162-171.pdf
Реферат:EV20163_162-171ua.pdf