ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2013 №4 (44)
Рубрика:Економічна теорія
УДК:304.5: 316.7
Мова статті:Українська
Сторінки:9-21
Заголовок:Методологічний потенціал сучасної економічної науки у дослідженні координації економічної діяльності суб’єктів
Автор:Пилипенко Г. М.
Анотація:У статті аналізуються теоретико-методологічні підходи до аналізу процесів координації діяльності економічних суб’єктів. Показана обмеженість дослідницького інструментарію економічної теорії, базованої на неокласичній парадигмі. Наголошується на необхідності інтеграції теоретичних здобутків тих наук, які вивчають людину як цілісну біо-соціодуховну істоту та дозволяють у теоретичному плані об’єднати в органічне ціле інституціональні й індивідуальні засади, які у сукупності пронизують соціокультурну, економічну, політичну та інші сфери суспільного життя. 
Ключові слова:Методологія, Координація, Ринкова координація, Державна координація, Теорія загальної ринкової рівноваги, Неокласична парадигма, Неоавстрійська школа, Франкфуртська школа, Кейнсіанство, Інституціоналізм
Файл статті:EV20134_009-021.pdf
Реферат:EV20134_009-021ua.pdf