ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2014 №1 (45)
Рубрика:Економіка природокористування
УДК:553.04:338.98
Мова статті:Українська
Сторінки:136-144
Заголовок:Ефективна рентна політика при видобуванні паливно-енергетичних ресурсів
Автор:Жикаляк М. В.
Анотація:Обґрунтована необхідність радикального реформування рентних відносин у надрокористуванні. Розглянуто причини утворення ренти та її види. Запропоновано розділяти поняття гірничої ренти, зумовленої природними умовами, та підприємницької ренти, яка пов’язана з прийняттям інноваційних управлінських рішень та інвестиціями у розвиток родовищ. Охарактеризовані гірничий і підприємницький види ренти. Запропоновано методику розрахунку ставок роялті, яка враховує обсяги видобування корисних копалин і доходи від реалізації мінерально-сировинної продукції. 
Ключові слова:Рентні відносини, Рентна політика, Роялті, Гірнича рента, Підприємницька рента, Горючі корисні копалини
Файл статті:EV20141_136-144.pdf
Реферат:EV20141_136-144ua.pdf