ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Ключеве слово: Глобалізація

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2017 №4 (60) Прушківська О. В.  Експортоспроможна та імпортозаміщуюча політика у формуванні споживчого ринку національної економіки в умовах глобалізації

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

2017 №1 (57) Крилова О. В.  Фінансіалізація та економічні кризи

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ

2017 №1 (57) Летуча А. А.Летуча О. В.  Стратегія фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації

ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

2016 №2 (54) Кусакова Ю. О.Саміло А. С.  Удосконалення механізму стимулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2016 №1 (53) Пуларія П. А.  Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України

2015 №3 (51) Герасименко А. Г.  Економічний зміст та напрямки трансформації економічних систем

2015 №1 (49) Піжук О. І.  Основні тенденції розвитку сфери послуг країн з трансформаційною економікою

2014 №4 (48) Шинкарук Л. В.  Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в економіці

2014 №4 (48) Архипов А. Ю.Черкавская Т. М.Друзенко А. Н.  Взаємозв'язок тіньової економіки та інститутів держави в глобалізованому світовому господарстві

2014 №3 (47) Кірієнко О. М.Кобзар Н. І.Андрейчикова А. М.  Розвиток економіки України під впливом глобальних світових тенденцій

2014 №3 (47) Горняк О. В.Пилипенко Ю. І.  Структурна політика України в умовах глобалізації світового господарства

2013 №3 (43) Шевченко Ю. О.  Оcновні тенденції розвитку національної сфери послуг в умовах глобальної економічної нестабільності

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

2013 №1 (41) Цимбалюк І. О.Підцерковний Б. В.  Розвиток національних податкових систем в умовах посилення міжнародної податкової конкуренції

ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

2011 №1 (33) Четверик Т. М.Литвинова О. М.  Напрями впливу держави на рівень продовольчої безпеки в умовах глобалізації