Economic Bulletin of the National Mining University


IssuesSectionsAuthorsKeywords

Issue: 2016 №4 (56)

DEVELOPMENT OF ECONOMIC EDUCATION AND TRAINING

Pivnyak G. G.Shvets V. Ya.Palekhova L. L.  Sustainable development strategy as the key factor for competitiveness of technical universities

Bolshakov V. I.Savitskyi M. V.Babenko M. M.  Integration of sustainability principles in curriculum of civil engineering and architecture specialization

Kobets A. S.Gritsan Yu. I.Katan L. I.  Economic-financial instruments of environmental regulation for sustainable development the agriculture of Ukraine under condition of changing economy

ECONOMIC THEORY

Пилипенко Г. М.  Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій

Дєєва Н. М.  Особливості реалізації соціальної функції держави

Литвиненко Н. І.  Наслідки впливу інституціональних чинників на соціальноекономічний розвиток

Баранник Л. Б., Шаранов Р. С.  Рівень безробіття як індикатор національної безпеки

Бойченко В. М.  Формування сучасних фінансово-економічних криз: фактори, умови та наслідки

Голубка С. М., Чинчик А. А.  Сутність базових понять теорії оподаткування в українській фінансово-економічній науці

Швіндіна Г. О.  Зміни пріоритетів організаційного розвитку та їх параметризація

Павлик А. В.  Енергозбереження як елемент енергонезалежної стратегії

REGIONAL ECONOMICS

Горняк О. В., Бабанська О. В.  Чинники розвитку транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС в Україні (на прикладі Одеської області)

Курильців Р. М.  Просторове планування землекористування як основа інтегрованого управління сільськими територіями

ECONOMICS OF ENTERPRISE

Грибіненко О. М.  Стратегія соціально-відповідальної реструктуризації вугільних підприємств

Міщенко М. І., В Береза. І. В.  Удосконалення кадрового потенціалу підприємств транспортного будівництва під впливом факторів стратегічного розвитку

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Терехов Є. В., Літвінов Ю. І.  Обгрунтування шляхів підвищення ефективності землезбереження як фактору забезпечення інвестиційної привабливості техногенних земель

Смоленніков Д. О.  Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики

Білоскурський Р. Р.  Нормативно-правове забезпечення еколoго-економічного розвитку України

ECONOMETRICS IN MANAGEMENT DECISION MAKING

Шинкаренко Н. В.  Модель процесу прийняття рішення щодо участі промислового підприємства у виставці з урахуванням споживчого попиту

Кириленко О. М.  Методологічний підхід до визначення ставки дисконту у складі критерію ефективності видів транспортного сполучення на малодіяльних дільницях


Issue in one file