Economic Bulletin of the National Mining University


IssuesSectionsAuthorsKeywords

Section: Economic theory

2017 №1 (57)

Іванишина Г. С.  Світовий досвід регулювання операцій з дорогоцінними металами

Геращенко С. О.  Вплив сучасної економічної політики на інвестиційний клімат в Україні

Удачина К. О., Бандоріна Л. М.  Концептуальна модель визначення раціональної економічної поведінки суб’єкта господарювання

Дєєва Н. М.  Шляхи реформування соціальної держави в контексті децентралізації управління

Чорнобаєв В. В., Мороз Є. Ю.  Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на економіку і держбюджет України в 2017 році

Пилипенко Г. М., Антоненко М. О., Кожа Н. В.  Критерии оценки качества жизни в Украине

Піцур Я. С., Черченко О. Л., Білоскурський Р. Р.  Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз

Гереасименко А. Г., Свистільник В. Ю.  Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки

Zavhorodnia O. O.Alsufieva O. O.  National innovation systems: classification and positioning in the Global Innovation Space

2016 №4 (56)

Павлик А. В.  Енергозбереження як елемент енергонезалежної стратегії

Швіндіна Г. О.  Зміни пріоритетів організаційного розвитку та їх параметризація

Голубка С. М., Чинчик А. А.  Сутність базових понять теорії оподаткування в українській фінансово-економічній науці

Бойченко В. М.  Формування сучасних фінансово-економічних криз: фактори, умови та наслідки

Баранник Л. Б., Шаранов Р. С.  Рівень безробіття як індикатор національної безпеки

Литвиненко Н. І.  Наслідки впливу інституціональних чинників на соціальноекономічний розвиток

Дєєва Н. М.  Особливості реалізації соціальної функції держави

Пилипенко Г. М.  Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій

2016 №3 (55)

Горняк О. В., Салюк-Кравченко О. О.  Шляхи вдосконалення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання

Вознюк О. В.  Оптимізація системи фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян

Баранник Л. Б., Черкавська Т. М.  Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізаційних викликів

Кузнецов О. А.  Соціальна економіка у працях М. Д. Кондратьєва

Пилипенко Ю. І., Чорнобаєв В. В.  Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки

Fedorova N. E.Pylypenko H. M.  Theoretical and methodological analysis of development of socio-economic systems in the context of progress

2016 №2 (54)

Богма О. С.  Енергетична складова економічної безпеки України

Кобзар Н. І., Геращенко С. О., Кірієнко О. М.  Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах

Чумак О. В.  Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін в економіці

Чорнобаєв В. В.  Особливості ринку антикваріату в Україні

Ткаченко И. Д.  Спецификация и размывание прав собственности на недра при формировании стратегии рентоориентированного поведения

Горбанев В. С.  К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ

Дєєва Н. М.  Проблеми, пріоритети та перспективи реалізації бюджетної політики в період реформування місцевого самоврядування

2016 №1 (53)

Ісаєва Н. І.  Система державного стратегічного планування в республіці Казахстан

Пільгуй С. С.  Вплив кризових явищ на фінансову стійкість банківської системи України

Пуларія П. А.  Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України

Геращенко С. О.  Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції розвитку в Україні

Захарченко Н. В., Швецова А. А.  Механізм фінансування політичних партій з державного бюджету: світовий досвід та перспективи для України

Смєсова В. Л.  Ґенеза економічних уявлень щодо господарчих інтересів від первісної доби до етапу формування світових цивілізацій

2015 №4 (52)

Isaeva N. I.  Current improvement of strategic planning in Ukraine

Gubar O. V.  Food industry competitiveness of Ukraine under european integration processes

Shtefan N. N.  European integration of Ukraine: conditions and prospects

Duchynska N. I.  Utility theory: analysis of consumer behavior in terms of risk

Yenalyev M. M.Horlachuk V. V.  Reflection of coalescing and event splitting effect in utility theory

Kuzminov S. V.  Changes in the labour market as a factor of formation of quantitative and qualitative characteristics of educational market demand

Bodrova D. V.  Institutional reforms in the process of becoming the national innovation system

Pylypenko G. M.Lytvynenko N. I.  Institutional factors of socio-economic systems development

Gusyeva O. Yu.Vereskun M. V.  Information and telecommunications industry of Ukraine: economic trends and development opportunities

Zavhorodnia O. O.  Economic-genetic bases of innovative macrodynamics

2015 №3 (51)

Martsenyuk L. V.  Problems and prospects of tourism development in Ukraine

Chernyavskaya T. A.  Strategic directions of development in transport-communication system of Ukraine in the context of national security and sufficincy

Matyuk T. V.  Social nature of educational services and economic policy of the state

Leonidov I. L.  Essence and content of the intellectual product's appropriation

Chornobaev V. V.  Influence of competitive factor in the innovation process on the economic growth

Zavhorodnia O. A.  Functions of innovation and macroeconomic externalities of innovation dynamics

Pilipenko Yu. I.Prushkivska E. V.  Sectoral economic structure in the context of multi-stage social-economic development of society

Burlutska S. V.  Mechanisms of ensuring the socio-economic systems sustainability in the context of their safety

Gerasymenko A. G.  Essence and vectors of economic systems transformation

2015 №2 (50)

Romanenko V. V.  Program-targeted methods for evaluation of state tax policy effectiveness

Gutsalova J.  Financial and economic essence of pension provision in Ukraine

Pilipenko Yu. I.  Innovative elements of the structural reform of national economy of Ukraine

Deeva N. M.  Scientific and methodological framework to provide guided changes in social responsibility of economic agents

Topishko N. P.  Social policy and problems of ensuring the social justice in modern society

Barannik L. B.  Problems of human development and social policy under global processes

Prushkivska E. V.Pereverzieva A. V.  Influence of mentality on the formation of the sectoral structure of the economy

Petrushenko Yu. N.  Participatory model of management and financing in the international programmes of technical assistance as a factor of community’s social capital development

Ksenzova V. E.Ksenzov S. V.  Specific features of belarus mentality

Pylypenko G. N.Lytvynenko N. I.  Ukrainian mentality in G. Hofstede’s research program dimensions

2015 №1 (49)

Shabanov D. I.  Evolution of corporate relations in the national economy of Ukraine

Osadcha N. V.  Influence of customs regulatory regime on the country’s domestic economy

Pizhuk O. I.  Main trends of services sphere development in countries with transforming economies

Alsufieva E. A.  Mechanism of coordination of economic interests of subjects of national economy: levels and tools of coordination

Lytvynenko N. I.  Norms of legal behavior and socio-economic development of the state: cross cultural dimension

Yermoshkina O. V.  Social responsibility of business and financial maintenance of regional development: is there the conflict of interests?

Bilotserkivets V. V.  Evolutional advancement of new economy: from traditional society to industrialism age

2014 №4 (48)

Nikitina O. B.  Formation of precondition of post-industrial development of Ukraine in European choice trend

Shvets V. Ya.  Mechanisms of interaction of subjects of public relations on the basis social responsibility

Shynkaruk L. V.  Structural and social evaluation aspects of proportionality and disproportionality in economy

Bilotserkivets V. V.  New economy in national coordinates: problems and perspectives of development

Zavhorodnia O. O.  Order parameters and efficiency factors of National innovation systems in the context of global competition challenges

Arkhipov O. Yu.Cherkavskaya T. M.Druzenko A. N.  Interconnection of shadow economy and state institutions in globalizing world economy

Lytvynenko N. I.  Tolerance and social-economic growth of a country: cross-cultural study

Pilipenko Y. I.Pilipenko G. M.  Socially responsible business behaviour: the essence and forming conditions in Ukraine

Novikova O. F.Kuzmenko L. M.  Modernization of government system based on social responsibility

Kucherenko E. V.  Interrelation between production and consumption in context of mass consumer society theories

Zadorozhniy G. V.  Human as a measure of science development in the modern world

2014 №3 (47)

Kirijenko O. M.Kobzar N. I.Andrejchykova A. V.  The development of Ukraine’s economy under the influence of global tendencies

Gerashchenko S. A.  Direct foreign investment in Ukraine: problems and perspectives of development in in terms of institutional reforms

Petrunya Y.Oleksiienko R.  «Public choice» in the context of management processes

Erokhin S. A.  General theory of development and structural transformation of national economy

Gornyak O. V.Pilipenko Y. I.  Structural policy of Ukraine under world economy globalization conditions

2014 №2 (46)

Shapoval J. I.  The development bank as an institution of long-term financing of the national economy of Ukraine

Krafchenko V. O.Drachuk Yu. Z.  Theoretical aspects of the study of economic and insurance risks

Nikeienko T. V.  State regulation of fundamental science within the context of innovative development

Zukhba D. S.  Value of innovations and ERP systems development

2014 №1 (45)

Letucha O. V.Letucha A. A.  Ways to overcome the economic crisis in Ukraine

Andreychikova A. M.  The evolution of views on the risk problem in economics

Krupskiy O. P.  Organizational culture: nature, types, peculiarities of implementation in Ukraine

Prushkivska O. V.Balastrik L. O.  The impact of incomes on the formation of the domestic consumer market in the post-crisis period

Yakovenko L. I.  Modernization of higher education – the socio-economic context

Zukhba O. M.  Institutional regulation of pension transfers: international experience and challenges for Ukraine

2013 №4 (44)

Matyuk T. V.  Education as social economic development factor: numeric and qualitative features

Pilipenko G. M.  Methodological potential of modern economics in the research of economic entities coordination

2013 №3 (43)

Limonova S. M.  Investment activity of TNCs in Ukraine: problems and perspectives

Shevchenko Yu. O.  The main trends in national service sector development in conditions of global economic instability

Khodzhayan A. O.  Macroeconomics stability in the system of competitive development of economy

Taranenko I. V.  Improvement of export pattern as a factor of country’s competitiveness increase

Luste O. O.  Psychological determinants of the effect social-economic transformations

Matyuk T. V.  Role of education in economic development of society

Pilipenko G. M.  Community culture as a factor of economical development

2013 №2 (42)

Riabtseva N.Alsufieva O.  About mechanism of economic interest reconciliation in innovative macroeconomic system

Voloshenyuk V.Chernobaiev V.  Peculiarities of venture capital regulation in Ukraine

Chekushina Y.  Peculiarities of intellectual labor market mechanisms

Leonidov I.  Basics of intellectual product appropriation research methodology

Bilotserkivets W.  Market of new economy production: transformation curves of demand and supply

Zavhorodnia O.  Motivational basics of the innovation dynamic

Pilipenko Y.  Determinants of innovative economic development of Ukraine

Prushkivska E.  Role of architectonics laws in formation of sector structure of Economy

Lytvynenko N.  Economic freedom and socio-economic development of the state

Kolesnikov D. V.  Essence of synergy and classification of its types in the vertically-integrated structure investigation

2013 №1 (41)

Fyliuk V.  Market concentration at Ukrainian telecommunication market: current situation and regulation problems

Noga B.Noga M.  Role of culture in Poland’s transition from the periphery to the center of the global economic system

Prushkivska E.Pilipenko A.Litvinenko N.  Sociocultural aspects of economic consciousness of the Ukrainians

Lipov V.  Money systems multiplicity as instrument of SES institutional element heterogenization

Petrunia Y.  Economic policy of the state: place and mechanism of «social choice»

Zadoia A.  Aggregate demand in Ukraine: structure and dynamics

2012 №3 (39)

Zabrudskyj O. V.  Spatial and temporal cut of the realization of social responsibility by the economic entities

Galiuk I. B.  Theoretical aspects of innovatization as the objective process of economic systems

Chijprina O. O.  Social and economic models of labour migration

2012 №2 (38)

Nikitina O. B.Petrenko A. V.  The problem of determining ., , the economic category "competitive position" for a comprehensive assessment of competitiveness

Shemjakov O. D.  Peculiarities of industrial democracy in the management of social and labour relations in the economically developed countries

Zadorozhnij V. P.  Lessons from the global financial crisis for Ukraine's economy

2012 №1 (37)

Petrunya Y. Y.  Social responsibility of business: Ukrainian contents

2011 №4 (36)

Kundyrevich V. P.  Neo-institutionalism as a theoretical base for global regulation of economic processes

2011 №2 (34)

Zukhba O. M.  Institution of Household: evolution of views

2011 №1 (33)

Trokhymchuk V. V.  Necessity of creation of institute of authority of innovative type in the modern corporative sector of Ukraine

Pylypenko Y. I.Kirienko O. M.  Irregularity of technological development of global economy: quantitative and qualitative features

2010 №4 (32)

Tsymbal O. I.  Macroeconomic consequences of transformation of institutional structure of labor market performance

2010 №3 (31)

Gurnak O. V.  Concept formation of evolutionary model of tax system development

2010 №1 (29)

Yegorova-Gudkova T. I.  Concept of economic security on the basis of principles of mathematics of Harmony

Tutunenko S. G.  Theoretical aspects of investigation of shadow economy with use of principles of mathematics of Harmony

2009 №4 (28)

Pereverzeva A. V.  Problems of defining the value and cost of human capital

Golovchenko G. Y.  Evolution and essence of integration as an economic category

Litvinenko N. I.  Intellectual rent: essence and functions

Bilotserkivets’ V. V.Zavgorodnya O. O.  Evolution of methodological basis of investigation of new economy: from the stochastic perception to algorithmization of consciousness

2009 №3 (27)

Osaul A. O.  Institutional aspects of investigation of category of natural capital

Faizova O. L.  Middle-class in conditions of formation of new economy

2009 №2 (26)

Pakhomov Y. N.  Complexities of Innovation Strategy Construction in Ukraine

Chornobayev V. V.  Some Traits of Innovation Activity and Investments under the Transformation of National Economy

Lytvynenko N. I.  Institutional Social Structure and the Nation Economic Security

Wójcik D.Hetmańczuk A.  World Economic Recession Vs. Labour Market Globalization

Khodzhayan A. O.  Positioning of Ukraine in Global Economy

Skorobogatov A. S.  The Second Economic Revolution and Innovation Development Outlook in the CIS countries

Alsuf’yeva O. O.  About the Essence and Structure of Process of Innovation Activity Players Interaction

Majkut R.  Opportunities and Threats Related to Labour Market Globalization

Pylypenko H. M.Pylypenko Y. I.  Institutional Innovations as a Factor of National Economy Innovative Development

Duchyns’ka N. I.Duchyns’ky P. I.  Reproduction the Main Forms of Capital: Balancing Problems

Arkhipov A. Y.  The Chances of Upgrading the Russian Economy under the Global Crisis

Moldovan D.  On Lost Opportunities of European Integration

Bartosik L.  Foreign Capital in Polish Banking Sector and Current Recession: Some Aspects

2009 №1 (25)

Lytvynova O. N.Sudik E. V.Chetverik T. M.  The Influence of globalization on Ukrainian food assurance

Lytvynenko S. V.  The analysis of financial and economic position of building sector in Dnipropetrovs’k region

Barannik L. B.Cherkavs’ka T. M.  The dominant trends of social and economic development of Ukraine under its global development

Shevchenko B. O.  Potential of partnership between government and private sector as a tool of anti-recessionary management

Cherchenko O. L.  Reforming of property relationship and innovation process development

Zukhba D. S.  The significance of non-formal NIS elements in formation the value of innovation

2008 №4 (24)

Vakul’chyk O. M.Stupniker G. L.  Value Definition of the Intellectual Capital as the Innovative Activity Factor for Enterprises of Mining and Metallurgical Sector

Voloshenyuk L. V.Alekseenko D. D.  Opinion Evolution On Property Rights System

Pikhotina L. M.  Theoretical Models of Social Policy and Its Practical Implementation in Advanced Countries

Oleksienko R. Y.  Basic Forms of Transformation in Relations and Ownership for Subjects of Customs Regulation

Mishyn Y. R.  Social Justice and Social Partnership under Social and Economic System Transformation

Dzyaduk T. V.  The New Stage in Economic System Development: Plurality of Definitions

Khodjayan A. O.  Competitiveness as social and economic concept and category

Pylypenko G. M.  Categorized Conception of Institute: Problems and Perspectives of Institutional Theory

Pylypenko Y. I.  Cyclic Nature of Technological Transformation in National Economy

2008 №3 (23)

Metelenko N. G.  Transformation of property relations under the conditions of internal economic mechanism developing on to provide the effective functioning of industrial enterprises

Zukhba D. S.  Specifics of value creation in modern innovative economics

Pylypenko G. M.  Ontological and gnosiological fundaments of economics’ separation in social functional system

2008 №1-2 (21-22)

Pylypenko Y. I.  Knowledge and information as factors of modern technological organization of society

Kovtunenko V. O.  Economic Risks in Formation and Development of “New” Middle Class in Ukraine

Amosha O. I.Ivanov E. T.  Power indicators of economic growth

2007 №4 (20)

Garkusha V. V.  The evolution of institutional and organizational forms of competitiveness regulation

Pylypenko H. M.  The methodological fundaments of government regulation of the economics considering the theories of State’s origin

Faizova O. L.  Social aspects of innovation development

2007 №3 (19)

Prushkivs’ka E. V.Pereverzeva A. V.  The Problems and Perspectives of Human Capital

Fedoseva O. V.  Peculiarities of Ownership in Agriculture in Transitional Conditions to Market Economy

Leonidov I. L.  Developing an Effective Owner on the Basis of Proprietary Interests

2005 №4 (12)

Prushktvs’ka E. V.  Evolution of views on essence and content of structural changes

2005 №3 (11)

Chornobaev V. V.  Motivation mechanism of investment decision making: evolution of views and its adaptation to modem conditions in Ukraine

2005 №1 (9)

Pilipenko G. M.Chornobaiev V. V.  Evaluation mechanism of innovative development in Ukraine

2004 №3 (7)

Buleyev I. P.Brukhovetska N. Y.  The role of cultural factors in the innovative development of enterprises

Pylypenko G. M.Pikhotina L. M.  The mechanism of investing in the consumer sector of Ukraine

2003 №4 (4)

Konovalyuk V. L.  The role of monopoly in the economies of industrially developed countries

2003 №3 (3)

Shlyusarchyk B.  The demand-and-supply prerequisites in modem theories of foreign trade

Chekushyna Y. V.  Modem tendencies in the world labor market and Ukrainian reality (review of scientific works)

Pylypenko G. M.  Evolution of the market equilibrium theory and adjustment mechanism in the modem economy

2003 №2 (2)

Pilipenko Y. I.Pilipenko G. M.  Structural imbalances in the economy of Ukraine and the shape of its overcoming

2003 №1 (1)

Pylypenko Y. I.  The mechanisms of innovative motivation and their specificity in the conditions of U kraine

Petrunia Y. Y.Gut I. O.  Reflection of the market consumer behavior in economic theories

Zadoya A. O.  Joint investment in Ukraine: present-day problems and outlooks