ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2013 №3 (43)
Рубрика:Економіка промисловості
УДК:336.67
Мова статті:Українська
Сторінки:73-81
Заголовок:Від збитковості до прибутковості: ключові фактори успіху вітчизняних підприємств
Автор:Соляник Л. Г.
Анотація:У статті визначено тенденції розвитку та причини кризових явищ, що мають місце на вітчизняних промислових підприємствах. Досліджено вплив на фінансові результати промислових підприємств основних чинників, що динамічно змінюються в умовах інтернаціоналі-зації виробництва й посилення інтеграційних процесів в світовій економіці. Окреслено умо-ви щодо забезпечення ефективного функціонування промислових підприємств у довгостро-ковій перспективі . 
Ключові слова:Фінансові результати, Індекс прибутку, Рівень корпоративного управління, Система управління прибутком
Файл статті:EV20133_073-081.pdf
Реферат:EV20133_073-081ua.pdf