ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Соляник Л. Г.

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ

2014 №4 (48) Соляник Л. Г.  Соціальна відповідальність як ключовий фактор впровадження моделі сталого розвитку промисловості України

2014 №2 (46) Соляник Л. Г.  Проблеми удосконалення управління інвестиційною діяльністю на підприємствах гірниничо-металургійного комплексу України

2013 №3 (43) Соляник Л. Г.  Від збитковості до прибутковості: ключові фактори успіху вітчизняних підприємств

ФІНАНСИ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА

2011 №2 (34) Соляник Л. Г.  Оцінка фінансової складової конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

2010 №1 (29) Соляник Л. Г.  Теоретико-методологічні підходи до організації фінансів банківських установ

ФІНАНСИ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА

2006 №1 (13) Соляник Л. Г.  Оптимізація параметрів управління товарно- матеріальними запасами на промисловому підприємстві

2005 №4 (12) Соляник Л. Г.  Організаційно-економічний механізм управління оборотними активами та джерелами їх фінансування

2005 №3 (11) Соляник Л. Г.  Нові підходи до управління дебіторською заборгованістю на промисловому підприємстві

2005 №2 (10) Соляник Л. Г.  Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю підприємства

2003 №3 (3) Соляник Л. Г.  Ефективне управління оборотними активами - ключовий фінансовий важіль поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності підприємств