ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Терехов Є. В.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2016 №4 (56) Терехов Є. В.Літвінов Ю. І.  Обгрунтування шляхів підвищення ефективності землезбереження як фактору забезпечення інвестиційної привабливості техногенних земель

2014 №1 (45) Терехов Є. В.  Управління цільовим призначенням порушених відкритими гірничими розробками земель в аспекті сталого розвитку техногенних місцевостей

2013 №3 (43) Терехов Є. В.  Удосконалення економіко-організаційного механізму формування вартості земель, відтворених в умовах відкритих гірничих розробок

2007 №2 (18) Прокопенко В. І.Терехов Є. В.  Застосування системного підходу у моделюванні механізму економіко – організаційного забезпечення обігу земельних ресурсів гірничого відводу

2006 №2 (14) Прокопенко В. І.Кириченко О. О.Терехов Є. В.  Сучасні складові формування ціни рекультивованих земель на відкритих гірничих розробках