ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Автор: Єрмошкіна О. В.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

2015 №1 (49) Єрмошкіна О. В.  Соціальна відповідальність бізнесу та фінансове забезпечення розвитку регіонів: чи є конфлікт інтересів?

ФІНАНСИ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА

2012 №4 (40) Єрмошкіна О. В.  Сучасні тенденції формування фінансових ресурсів промислових підприємств: європейський досвід

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2012 №1 (37) Єрмошкіна О. В.Горяча О. І.  Динамічне управління ресурсним потенціалом промислового підприємства

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

2011 №1 (33) Єрмошкіна О. В.  Фінансові аспекти екологічної безпеки регіонів у контексті інституціональної трансформації

ФІНАНСИ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА

2010 №3 (31) Єрмошкіна О. В.Алєксєєнко Т. В.Федоренко О. Д.  Інституційні аспекти функціонування фінансово-промислових груп в Україні

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

2010 №2 (30) Єрмошкіна О. В.Тішкіна В. С.  Формування фінансової стратегії розвитку банку на основі порівняльної оцінки параметрів оптимізаційних моделей

ФІНАНСИ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА

2009 №2 (26) Єрмошкіна О. В.  Управління фінансовими потоками підприємств регіону та їх інноваційне спрямування

2008 №3 (23) Єрмошкіна О. В.  Управління фінансовими резервами при оптимізації фінансових потоків підприємства

2006 №2 (14) Єрмошкіна О. В.  Визначення часу обслуговування фінансових потоків в системі управління фінансовими ресурсами підприємства

2005 №3 (11) Єрмошкіна О. В.  Використання системно-цільового підходу при побудові системи управління фінансовими потоками підприємства

2005 №1 (9) Єрмошкіна О. В.  Класифікація фінансових потоків при розробці ефективної системи управління фінансами підприємства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2004 №2 (6) Демчук Н. І.Єрмошкіна О. В.  Вибір напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі формування оптимального набору ринків

ФІНАНСИ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА

2003 №4 (4) Єрмошкіна О. В.  Теоретичні підходи до класифікації фінансових потоків в умовах розвитку міжнародних зв’язків підприємства

2003 №3 (3) Єрмошкіна О. В.  Побудова системи управління фінансовими потоками підприємства в ринкових умовах

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

2003 №1 (1) Єрмошкіна О. В.  Фінансово-кредитна підтримка підприємств промислового регіону - необхідний фактор їх інтенсивного розвитку