ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2009 №1 (25)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Зухба Д. С.  Роль неформалізованих елементів НІС у формуванні цінності інновацій

Черченко О. Л.  Реформування відносин власності і розвиток інвестиційних процесів

Шевченко Б. О.  Потенціал державно-приватного партнерства як інструмент антикризових заходів

Баранник Л. Б.Черкавська Т. М.  Основні тенденції соціально-економічного розвитку України в контексті світового розвитку

Литвиненко С. В.  Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу Дніпропетровського регіону

Литвинова О. Н.Судік Є. В.Четверик Т. М.  Вплив глобалізації на продовольчу безпеку України

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Грозний І. С.  Використання аутосорсингу у процесі досягнення конкурентних переваг промисловим підприємством

Тарасова Г. О.  Принципи оцінки ефективності інвестицій при венчурному фінансуванні: використання показника IRR

Безкоровайна Л. В.Пасенко Н. С.  Організаційне забезпечення системи управлінського обліку на підприємстві

Бардась О. В.  Визначення взаємозв’язку між продуктивністю екскаваторних комплексів та автосамоскидів на родовищах фосфоритів в Україні

Метеленко Н. Г.  Дослідження трансформації економічних систем з метою формування внутрішнього механізму господарювання виробничих промислових підприємств

ФІНАНСИ ГАЛУЗІ ТА ПІДПРИЄМСТВА

Добровольський О. І.  Альтернативи ефективності вкладання вільних коштів зі зрозумілими ризиками

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Варламова І. С.  Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки

Бардась А. В.  До питання екологічної паспортизації вугільних шахт

Гаврилов П. Є.  Удосконалення системи екоменеджменту в рамках регіонального управління

МЕНЕДЖМЕНТ

Пілецька С. Т.  Стратегічний аналіз потенціалу підприємства в обґрунтуванні стратегії економічного розвитку

Дєєва Н. Е.  Корпоративне управління у банках: специфіка, проблеми і шляхи їх вирішення

Варяниченко О. В.Карасьова Г. В.  Стандарти ISO 9000: якість як принцип та основа довіри між виробником та споживачем

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Тимошенко О. В.  Особливості реалізації фінансового механізму системи вищої освіти України


Номер журналу одним файлом