ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика: Розвиток економічної освіти

2016 №4 (56)

Kobets A. S., Gritsan Yu. I., Katan L. I.  Economic-financial instruments of environmental regulation for sustainable development the agriculture of Ukraine under condition of changing economy

Bolshakov V. I., Savitskyi M. V., Babenko M. M.  Integration of sustainability principles in curriculum of civil engineering and architecture specialization

Півняк Г. Г.Швець В. Я.Палехова Л. Л.  Стратегія сталого розвитку як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності технічних ВУЗів

2015 №3 (51)

Різун М. Д.  Аналіз діяльності віртуальних університетів на прикладі платформ дистанційної освіти в Польщі

Ватковська М. Г.  Проект «Курс: Освіта» як складова модернізації системи державного управління в галузі освіти України

Швець В. Я.Палехова Л. Л.Шмідт М.Палехов Д. А.  Партнерство як метод просування моделі вищої освіти для цілей сталого розвитку

2014 №3 (47)

Нємцева Н. С.  Професійне становлення студентів в умовах культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу

Кострицька С. І.Швець О. Д.  Формування загальних професійних вмінь студентів-економістів для забезпечення їхньої успішної професійної кар’єри

2014 №2 (46)

Швець В. Я.Палєхова Л. Л.Палєхов Д. А.Іванніков А. Л.  Імплементація ідей сталого розвитку у навчальній програмі студентів економічних спеціальностей

2013 №4 (44)

Азюковський О. О.  Структурування навчального матеріалу в процесі надання освітніх послуг контингенту дорослих студентів

Медведовська Т. П.  Самоосвіта студентів вищих технічних навчальних закладів в процесі підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі

Долгов О. М.  Вищий навчальний заклад як суб'єкт підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин

2013 №1 (41)

Бардась А. В.Казимиренко О. В.  Ділова гра «Девелопер» як інструмент впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес

Кострицька С. І.Зуєнок І. І.  Іншомовна підготовка майбутніх фахівців нового тисячоліття: тенденції, інновації та перспективи

2012 №4 (40)

Янжчик-Страла Е.  Фінансовий аспект функціонування недержавних вищих навчальних закладів (ВНЗ) у Польщі

2012 №3 (39)

Беганська І. Ю.  Профілізація навчання - магістральний шлях реформи освіти

Загорій А. М.  Управління системою ресурсів вищого навчального закладу

2012 №2 (38)

Шашенко О. М.Пашкевич М. С.Тертичко Т. В.  Економічне обґрунтування міжнародної політики вищого навчального закладу

Беганська І. Ю.  Економічна сутність регіональних систем вищої освіти

2012 №1 (37)

Бобало О. Ю.  Особливості функціонування вітчизняних ВНЗ в ринкових умовах: маркетинговий підхід

Іляшенко А. Х.  Ефективність реалізації інноваційної стратегії вищих навчальних закладів

2011 №2 (34)

Бардась А. В.Вудажевскі Г.  Визначення ролі менеджмент освіти у постіндустріальній економіці

2009 №4 (28)

Андрушків Б. М.Дудкін П. Д.Кирич Н. Б.  Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління життєдіяльністю вищого навчального закладу

2009 №3 (27)

Гельман В. М.  Моделювання оптимальної структури професорсько-викладацького складу випускової кафедри вищого навчального закладу

Величко О. Г.Король Г. О.Куцинська М. В.  Методичний підхід до удосконалення обліково- аналітичної системи підготовки інженерів для металургії

Лютий І. О.  Організація класичної університетської освіти на економічному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

2009 №2 (26)

Тропинова Е. А.  К вопросу об архитектонике инновационных проектов в сфере образования

2009 №1 (25)

Тимошенко О. В.  Особливості реалізації фінансового механізму системи вищої освіти України

2008 №4 (24)

Титаренко Т. Б.  Сутність та принципи формування регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в Україні

2007 №4 (20)

Чекушина Ю. В.  Удосконалення Системи вищої освіти як фактор розвитку ринку інтелектуальної праці України

Ткаліч Т. І.Рехтета О. М.  До питання про професійно-педагогічну підготовку майбутнього викладача з основ економічних знань

2007 №3 (19)

Ткаліч Т. І.  Кадровий потенціал менеджменту освіти: проблеми формування, використання і управління

2004 №4 (8)

Верхоглядова Н. І.Іванникова Н. А.  Впровадження і розвиток освітніх послуг у галузі післядипломної освіти

2004 №2 (6)

Кінаш І. П.  Місце і роль освіти у підвищенні ефективності виробництва

2004 №1 (5)

Воронов В. А.  Забезпечення інноваційного розвитку за рахунок підвищення рівня математичних знань

2003 №1 (1)

Деркач Л. М.  Навчання менеджменту та мозок: нові напрямки у формі та практиці досліджень