Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №4 (60)
Section:
UDK:336.22
Article language:Ukrainian
Pages:113-123
Title:Analysis of fiscal efficiency of collecting personal income tax in Ukraine
Authors:Barannik L. B.,
Solomka Ya. A.
Annotation:The collection of personal income tax to the State budget is examined. The fiscal efficiency of the system of taxation of individuals in Ukraine and its role in the formation of the financial resources of the state is clarified on this basis. The personal income tax is established as one of the significant levers for regulating the distribution of financial resources between the state and the population. The structure of PIT revenues is considered, specific features of the tax policy of 20142016 in Ukraine are defined. Ways of reforming the system of corporate income taxation are offered. 
Keywords:Personal income tax (PIT), Tax base, Tax administration, Fiscal efficiency
File of the article:EV20174_113-123.pdf
Literature:
  • 1. Андрущенко В. Л. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання) / В. Л. Андрущенко, В. М. Мельник - Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2013. - 210 с.
  • 2. Кравцов О. О. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, суперечності його реалізації / О. О. Кравцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2014. - № 102. - С. 56-61.
  • 3. Ковач С. Податок на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага: оподаткування, облік і звітність / С. Ковач // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 10. - С. 14-23.
  • 4. Мельник В. М. Генеза теорій податків / В. М. Мельник // Фінанси України. - 2014. - № 8. - С.42-53.
  • 5. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П. В. Мельник. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2011. - 362 с.
  • 6. Податковий кодекс України від 07.09.2017 № 2146-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
  • 7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.http://sfs.gov.ua.
  • 8. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2016 рік / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. - К., 2017. - 84 с.
  • 9. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sfs.gov.ua.