Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №1 (49)
Section:Economics of enterprise
UDK:657.471:047.58
Article language:Ukrainian
Pages:150-156
Title:Modeling of enterprise performance indicators in the cost management system
Authors:Bondarchuk O. M.,
Holoborodko B. Yu.
Annotation:Approach to the management of activity of enterprise efficiency is considered. Modeling of indexes of efficiency is carried out in cost management system; and a model based on determination of the optimal productive program and partial indexes of efficiency of activity of enterprise is built. Advantages of the created model are shown in the process of evaluation of efficiency of the use of enterprise resources in the context of cost approach, which allows to optimize product cost. 
Keywords:Product cost, Cost management, Management of enterprise efficiency, Profitability, Efficiency, Modeling of indexes of efficiency
File of the article:EV20151_150-156.pdf
Abstract:EV20151_150-156en.pdf 
Literature:
  • 1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки [навч. посіб.] / В. В. Вітлінський - К., 2003. - 408 с.
  • 2. Миснік С. І., Столітній С. В. Моделювання і прогнозування показників ефективності використання основних фондів промислового підприємства. - Вісник ДНТУ, 6 (2) - 2012. - С. 263-269.
  • 3. Гуткевич А. Управління економічними ресурсами підприємства / А. Гуткевич, Е. Шаманская // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7 (97).
  • 4. Каркавчук В. Моделювання рівня рентабельності підприємства / В. Каркавчук // Формування ринкової економіки в Україні. - 2008. - № 18, С. 103-106.
  • 5. Комиссарова И. П. Трансформация учета расходов организации: методология и практика / И. П. Комиссарова. - М. : Изд-во «Бухгалтерский учет», 2002. - 224 с.
  • 6. Іщенко М. І. Моделювання та прогнозування рівня поточних витрат на гірничо-збагачувальних комбінатах України / М. І. Іщенко // Європейський вектор економічного розвитку. - № 2 (15), 2013. - С. 114-123.
  • 7. Давидович І. Є. Управління витратами як напрям підвищення ефективності роботи підприємств і організацій / І. Є Давидович // Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні [зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конференції, Тернопільська академія народного господарства 1-2 червня 2001 року]. - 2001. - С. 17-20.
  • 8. Бондарчук О. М. Порядок формування рентабельності товарної продукції гірничо-збагачувального підприємства в залежності від співвідношення собівартості та ціни на основні види продукції / О. М. Бондарчук, Б. Ю. Голобородько // Вісник Криворізького національного університету, вип. 36 - 2014. - С. 340-344.
  • 9. Вудвуд В. В. Резерви зниження собівартості як один з напрямів підвищення ефективності функціонування підприємства / В. В. Вудвуд, І. Ф. Козакова // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», № 8 (46) - 2013. - С. 100-103.
  • 10. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: www.smida.gov.ua .