Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №4 (52)
Section:Economics of enterprise
UDK:338.24.01
Article language:Ukrainian
Pages:129-139
Title:Development of the intelligent agencies network as an enterprise value creation accelerator
Author:Sobko O. N.
Annotation:There are studied the vectors of the institutional environment of the development that would produce a positive impact on the activation of enterprise value creation processes functioning in knowledge economy. The expediency of an intelligent agencies network is proved, their mission and objectives are defined. The positive impact of intelligent agencies functioning on enterprises value creation is grounded. The project of management organizational structure of an intelligent agency is given. The typology of advisory services within value creation departments and intellectual consulting in innovation sphere is suggested. 
Keywords:Enterprise intellectual capital, Enterprise value creation, Intelligent agencies, Innovative environment, Intellecting
File of the article:EV20154_129-139.pdf
Abstract:EV20154_129-139en.pdf 
Literature:
 • 1. Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością / [Andrzej Drwiłło, Małgorzata Wróblewska, Dorota Czykier-Wierzba i in.]; red. Leszek Pawłowicz. - Warszawa: CeDeWu, 2006. - 529 [1]s.
 • 2. Mały Rocznik statystyczny Polski / Główny Urząd Statystyczny Polski; redaktor główny Halina Dmochowska. - Warszawa: Zakład Wydawnictw statystycznych Polskich, 2015. - 539 s. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/ maly-rocznik-statystyczny-polski-2015,1,16.html
 • 3. Rappaport A. Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors / Alfred Rappaport. - New-York: Free Press, 1998. - 224 p. - (2 Edition).
 • 4. Shapiro A. C. Modern Corporate Finance: A Multidisciplinary Approach to Value Creation Models / Alan C. Shapiro, Sheldon D. Balbirer. - Upper Saddle River New Jersey: Prentice Hall, 2000. - 606 p.
 • 5. McTaggart J. The Value Imperative: Managing for Superior Shareholder Returns / James M. McTaggart, Peter W. Kontes, Michael C. Mankins. - New-York: The Free Press, 1994. - 367 p.
 • 6. Slywotzky A. J. Value Migration: How to Think Several Moves Ahead of the Competition / Adri- an J. Slywotzky. - Boston: Harvard Business School Press, 1996. - 336 р.
 • 7. Siudak D. Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstw na polskim rynku kapitałowym / Dariusz Siudak. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - 344 s. - (Seria Finanse).
 • 8. Jabłoński A. Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński. // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - 2013. - № 4. - S. 57-63.
 • 9. Mroziewski M. Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju / Marian Mroziewski. - Warszawa: Difin, 2008. - 142 [1]s.
 • 10. Edvinsson L. Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie / Leif Edvinsson, Michael Malone; [Przekład Monika Marcinkowska] - Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, - 2001. - 150 s. - (Seria Przedsiębiorczość).
 • 11. Sveiby K. E. The New Organization- al Wealth / Karl-Erik Sveiby. - San Francisco, 1997. - 220 [8] p. - (Managing & Measuring Knowledge-Based Assets).
 • 12. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny / [Praca zbiorowa pod red. Mariusza Bratnickiego, Janusza Stryżyny; współ. aut. Kamiły Butrym, et. al.]. - Katowice: Wydawnictwo Akademii