Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №1 (49)
Section:
UDK:316.334.23:622.012
Article language:Ukrainian
Pages:97-103
Title:Formation of socially responsible business environment for a cityforming enterprise in the uranium ore mining and processing region
Authors:Tymoshenko L. V.,
Krylova O. V.
Annotation:Scientific and practical principles of creating socially responsible business environment of a city-forming enterprise and guarantee of coordination of actions of state government, executive powers and the publicity are grounded. The necessity for using principles of social responsibility and opportunities of the city-forming mining enterprise, the various branches of government and the community in dealing with problems of radiation and social protection of the population in the raw uranium extraction and processing region is investigated. 
Keywords:City-forming enterprise, State and local government, Radiation and social protection of the population, Socially responsible business environment, Territorial community
File of the article:EV20151_097-103.pdf
Abstract:EV20151_097-103en.pdf 
Literature:
 • 1. Розвиток системи соціального управління акціонерних товариств / В. М. Шаповал, Л. С. Головкова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=410 - заголовок з екрана.
 • 2. Черних Е. В. Особенности социальной ответственности бизнеса / Е. В. Черных // Економічний вісник Донбасу, 2009. - № 3(17). - С. 11-16.
 • 3. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: проблеми та шляхи вирішення / О. С. Мороз // Економіка пром-сті. - 2013. - № 4 (64). - С. 135-143.
 • 4. Проблеми партнерства бізнесу, влади та суспільства в системі регіонального розвитку / О. Мартякова, Т. Василенко // Схід. - 2011. - № 1(108). - С. 97-100.
 • 5. Партнерство розвитку території як інструмент підвищення ефективності використання соціального капіталу в регіоні / О. А. Єрмакова // Економічні інновації: Зб. наук. пр. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. - Вип. 51. - С. 126-136.
 • 6. Фінансові важелі реалізації принципу соціальної відповідальності бізнесу в гірничо-металургійній промисловості / О. С. Галушко // Економіка пром-сті. - 2013. - № 3 (63). - С. 197-204.
 • 7. Екологічний паспорт Дніпропетровської області (2013 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/protection1/dnipropetrovska/Dnipropetrovska_ekopasport_2013.pdf - заголовок з екрана.
 • 8. Уранова стабільність (Урядовий кур’єр) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/uranova-stabilnist/ - заголовок з екрана.
 • 9. Аналітичний звіт за результатами дослі- дження «Основні проблеми ядерної та радіаційної безпеки, поінформованість та інформаційні потреби мешканців різних регіонів України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/uranova-tabilnist/ - заголовок з екрана.
 • 10. Обласна влада визначається із найбільш проблемними екологічними об’єктами, що потребу- ють державного фінансування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2014/12021401.html/ - заголовок з екрана.
 • 11. Про стан виконання рішень Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за результатами виїзного засідання до м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 13.03.2013 року [Елект- ронний ресурс]. - Режим доступу: http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/article;jsessionid=518BF00D929910BEC94C8D3D28E79EE5?art_id=52122&cat_id=48830 - заголовок з екрана.
 • 12. Статистичні щорічники Дніпропетровсь- кої області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua/ - заголовок з екрана.