Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №1 (49)
Section:Environmental management
UDK:330.366.502:332.368
Article language:Ukrainian
Pages:174-179
Title:Theoretical-methodological foundations of ecological expansion study
Author:Letuchaya A. V.
Annotation:The theoretical-methodological foundations of ecological expansion study are analyzed as a process of deepening the environmental impact on the system of economic relations. The expediency of the use of genetically-structural method to determine the ecological expansion is justified as a global process that includes a mandatory transition to a new model of social development. The content and criterion signs of the economical mechanism of ecological expansion are considered. 
Keywords:Ecological expansion, Economic mechanism of ecological expansion, Environmental relations, Genetically structured method of study, Sustainable economic development
File of the article:EV20151_174-179.pdf
Abstract:EV20151_174-179en.pdf 
Literature:
 • 1. Балацький О. Ф. Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин / О. Ф. Балацький, М. М. Петрушенко, Г. М. Шевченко // Механізми регулювання економіки. - 2012. - № 2 - С.140-154.
 • 2. Веклич О. О. Економічні суперечності сучасного природокористування / О. О. Веклич; НАН України, Ін-т економіки. - К., 1999. - 434 с.
 • 3. Геєць В. М. Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) / В. М. Геєць, А. А. Гриценко // Економіка України. - 2013. - № 6. - С. 4-20.
 • 4. Звєряков М. І. У пошуках виходу з кризи) / М. І. Звєряков // Економіка України. - 2013. - № 8. - С. 4-22.
 • 5. Летуча О. В. Економічний механізм екологічної експансії / О. В. Летуча // Економіка : проблеми теорії та практики. 3б. наукових праць. Вип. 172. Д. : ДНУ, 2003. - С. 479-486.
 • 6. Мельник Л. Г. Эколого-экономические основы ресурсосбережения. Монография / Л. Г. Мельник, С. А. Скоков, И. Н. Сотник. - Сумы : Университетская книга, 2006. - 230 с.
 • 7. Олдак П. Г. Равновесное природопользование. Взгляд экономиста / П. Г. Олдак. - Новосибирск : Наука, 1983. - 128 с.
 • 8. Пороховський О. А. Економічна криза як рубіж сучасного світового і національного розвитку / О. А. Пороховський // Економічна теорія. - 2009. - №1. - С. 5-14.
 • 9. Пахомова Н. В. Экономический анализ экологического права / Н. В. Пахомова // Вопросы экономики. - 2003. - № 10. - С. 34-49.
 • 10. Тарасевич В. М. Про орієнтири і напрями виходу з кризи / В. М. Тарасевич // Економіка України. - 2013. - № 9. - С. 4-18.
 • 11. Трегобчук В. М. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми / В. М. Трегобчук // Економіка України. - 2006. - № 2. - С. 4-12 .
 • 12. Туныця Ю. Ю. Экологизация экономики: теоретико-методологический аспект / Ю. Ю. Туныця, Э. П. Семенюк, Т. Ю. Туныця // Экономическая теория. - 2011. - № 2. - С. 5-16.
 • 13. Шинкарук Л. В. Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні / Л. В. Шинкарук // Економічна теорія. - 2010. - № 2. - С. 61-70.