ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:
УДК:336.7 (06)
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.075
Мова статті:Українська
Сторінки:75-87
Заголовок:Перспективи аудиторської діяльності на ринку капіталу України
Автори:Шишков С. Є., ПрАТ ФБ «Перспектива»,
Шишкова Н. Л., НТУ «Дніпровська політехніка»
Анотація:лізу та синтезу – при генеруванні особливостей державного контролю аудиторської діяльності у сфері фондового ринку; історичного підходу – для аналізу ринку аудиторської діяльності в Україні за умови підвищення вимог до розкриття інформації та виокремлення емітентів, які здійснюють публічну пропозицію; логічного підходу – при комплексному дослідженні результатів діяльності аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів. Результати. Окреслено сферу повноважень НКЦПФР щодо суб’єктів аудиторської діяльності в Україні в частині встановлення додаткових вимог до інформації, що стосується аудиту фінансової звітності суб’єктів ринку капіталу, механізму їх взаємодії із суб’єктами аудиторської діяльності. Розкрито зміст та особливості державного контролю аудиторської діяльності у сфері фондового ринку. Систематизовано повноваження та спосіб державного регулювання ринку цінних паперів НКЦПФР. Визначено, що якість фінансової звітності, підтверджена аудиторськими висновками, дещо покращилася, проте все ще продовжує залишатися на досить низькому рівні внаслідок існування низки основних недоліків, які встановлені при проведенні аналізу фінансової звітності. Розкрито актуальні тенденції ефективності діяльності аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів. На основі аналізу аудиторських висновків та звітності професійних учасників фондового ринку запропоновано шляхи підвищення якості функціонування національного ринку капіталу. Новизна. В ході моніторингу тенденцій розвитку державного та незалежного фінансового контролю за діяльністю учасників ринку капіталів визначено постійне розширення нормативних вимог на тлі значного звуження клієнтської бази суб’єктів аудиторської діяльності, що не обов’язково сприятиме якісній імплементації міжнародних стандартів корпоративного управління та посиленню захисту прав інвесторів. Практична значущість. Запропоновано орієнтири для комплексного розвитку ринку капіталів, спрямовані на створення економічних та законодавчих передумов для активізації діяльності як учасників ринку (дієві стимули для публічного залучення капіталу українськими емітентами через інструменти національного ринку капіталу, розширення та диверсифікація інвестиційних можливостей для внутрішніх та зовнішніх інвесторів, належна якість фінансової та торговельної інформації), так і аудиторських фірм (підвищення якості, транспарентності та безпеки облікової і звітної інформації). 
Ключові слова:Суб’єкти аудиторської діяльності, Обов’язковий аудит, Річні звіти, Фондовий ринок, Емітенти, Професійні учасники фондового ринку, Реєстр аудиторських фірм, Міжнародні стандарти аудиту, Вимоги до аудиторських висновків
Файл статті:EV20202_075-087.pdf
Література:
 • 1. Vlasenko, O.O. (2016). Osnovni tendentsii ta problemy rozvytku rynku audytorskykh posluh v Ukraini. Aktualni problemy ekonomiky, (5), 343-350.
 • 2. Knyzhnyk, L.Yu. (2015). Audyt v Ukraini: vyklyky ta perspektyvy v umovakh evrointehratsii. Efektyvnist derzhavnoho upravlinna, Issue 44(2), 58-63.
 • 3. Shyshkova, N.L. (2016). Zasoby pidvyshhennia kerovanosti bezpekoiu oblikovoi informatsii. Ekonomichnyy visnyk NHU, (3), 119-126.
 • 4. Verkhovna Rada Ukrainy (2017). Pro audyt fi- nansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 • 5. Verkhovna Rada Ukrainy (1996). Pro derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/9.
 • 6. Zvit pro vykonannia Kompleksnoi prohramy rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2020 roku Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/CP_finsektor_2020_report.pdf?v=4.
 • 7. Kompleksna prohrama rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2020 roku, zatverdzhena rehuliatoramy finansovoho rynku (2015). Retrieved from https://bank.gov.ua/files/MWzuInqQgZihira.
 • 8. Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku, zatverdzhena rehuliatoramy finansovoho rynku (2020). Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2
 • 025.pdf?v=4.
 • 9. Nikolov, Ju. (2018). NSSMC stvoryla monopo- lista na opryliudnenni finzvitnosti, yakyy obzavivsia softom u kolehy vitseprezydenta Tendernoi palaty. Nashi hroshi. Retrieved from http://nashigroshi.org /2018/12/26/nktspfr-stvoryla-monopolista-na- opryliudnennia-finzvitnosti-iakyy-obzavivsia-softom-u- soratnyka-vitse-prezydenta-tendernoi-palaty/
 • 10. Redko, O.Yu. (2015). Pytannia akomodatsii ukrainskoho audytu do vymoh JeS. Statystyka Ukrainy, (1). Retrieved from http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/177
 • 3/1/Redko.
 • 11. Commission report on monitoring developments in the EU market for providing statutory audit services to public-interest entities. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/publications/170907-statutory- audit-services-report_en.