Основні рубрики журналу

 • економічна теорія (актуальні проблеми сучасної економічної теорії, економічної історії та історії економічної думки);
 • економіка регіонів (закономірності економічного та соціального розвитку  регіонів);
 • економіка промисловості (теоретичні та практичні питання розвитку галузей національної економіки);
 • економіка підприємства (економічні проблеми  та питання забезпечення ефективного функціонування підприємств гірничодобувної та інших галузей національної економіки);
 • фінансовий ринок (закономірності та механізми функціонування фінансового ринку, фінансово-кредитна підтримка підприємств);
 • фінанси галузі та підприємства (проблеми підвищення ефективності використання фінансових ресурсів галузі та підприємств паливно-енергетичного та гірничо-металургійного комплексу);
 • економіка природокористування (проблеми підвищення ефективності використання природних ресурсів, питання ресурсозбереження, пошуку та обґрунтування доцільності використання  тих чи інших джерел  отримання сировини, напрямів та результативності економічної політики держави у сфері ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища);
 • економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень (наукове обґрунтування методів, спрямованих на підвищення ефективності прийняття управлінських рішень у економіці галузі та підприємства);
 • менеджмент (проблеми теорії та практики менеджменту в економічній діяльності);
 • маркетинг (теоретичні та практичні питання маркетингового підходу до розвитку галузі та підприємства);
 • розвиток економічної освіти (актуальні питання фахової та мовної підготовки економічних кадрів).