Основні рубрики журналу

  • Економічна теорія (актуальні проблеми сучасної економічної теорії, економічної історії та історії економічної думки, методологія економічної науки);
  • Міжнародні економічні відносини (теоретичні та практичні питання розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми глобалізації, особливості соціально-економічного та сталого розвитку країн світу);
  • Підприємництво та економіка підприємства (розвиток підприємницької діяльності та питання забезпечення ефективного функціонування підприємств);
  • Фінанси (закономірності та механізми функціонування фінансового ринку, фінансово-кредитна підтримка підприємств);
  • Облік та оподаткування (дослідження методології, методики і організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств і податкової системи);
  • Економіка природокористування (проблеми підвищення ефективності використання природних ресурсів, питання ресурсозбереження, пошуку та обґрунтування доцільності використання тих чи інших джерел отримання сировини, напрямів та результативності економічної політики держави у сфері ресурсозбереження та охорони навколишнього середовища);
  • Менеджмент (проблеми теорії та практики менеджменту в економічній діяльності.);
  • Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень (наукове обґрунтування методів, спрямованих на підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в економіці);
  • Маркетинг (теоретичні та практичні питання маркетингового підходу до розвитку галузі та підприємства);
  • Публічне управління та адміністрування (дослідження державних систем регулювання економіки, функцій, структур управління на різних рівнях, проблеми організаційно-економічного механізму державної підтримки підприємницьких структур, активізації діяльності територіальних громад).
Nike