ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Випуск: 2020 №2 (70)

https://doi.org/10.33271/ev/70

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Білоцерківець В. В.Завгородня О. О.Алсуф’єва О. О.  Інноваційне відродження гірничо-металургійного комплексу України як імператив національної конкурентної політики

Алєксєєнко Д. Д.  Інституціональні чинники підвищення ефективності виробництва локальних суспільних благ в Україні

Геращенко С. О.Чорнобаєв В. В.  Інституціональні чинники розвитку інноваційного підприємництва в Україні

Сластяникова А. І.  Основні орієнтири розвитку інтелектуального підприємництва

Полякова О. М.Ліпська Т. І.Кучинська О. М.  Державно-приватне партнерство як елемент механізму розвитку транспортної інфраструктури України

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Стукало Н. В.Литвин М. В.  Перспективні сценарії досягнення сталого розвитку в умовах глобальних загроз

Божанова О. В.Петрова Л. В.  Реформування податку з доходу фізичних осіб: сучасний стан та перспективи

Шишков С. Є.Шишкова Н. Л.  Перспективи аудиторської діяльності на ринку капіталу України

Приходченко О. Ю.  Система пенсійного забезпечення та методи її оцінки

Тригубченко А. В.  Особливості макроекономічних індикаторів перекупленості та перепроданості на фондовому ринку

МАРКЕТИНГ

Лістрова О. С.Матвієнко О. О.Соломина Т. В.  Інструменти інноваційного маркетингу готельного господарства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Проценко В. М.  Концептуально-поведінкові основи інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу

Ареф’єва О. В.Вовк О. М.Посипайко Є. А.  Інтенсифікація формування матеріально-технічного забезпечення підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації

Прохорова В. В.Божанова О. В.  Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства

Мушникова С. А.  Прогнозування рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на основі кваліметричної моделі: науково-практичний аспект

Чобіток В. І.  Концептуальні основи інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування

Кононенко Я. В.  Забезпечення стандартів якості в інвестиційних проєктах за умов невизначеності

Обидєннова Т. С.Дуднєва Ю. Е.Васильєва М. О.  Управління командою проєкту в сучасних умовах

Тягнирядно О. М.  Біржові інструменти в управлінні ризиками сільськогосподарських товаровиробників

Лазебник Л. Л.Стефанюк В. М.  Забезпечення прибутковості підприємства в умовах посилення конкуреції на прикладі компанії «Кернел»

Зиз Д. О.  Основні тенденції функціонування та передумови розвитку підприємств машинобудування

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Дудник А. В.  Засади забезпечення екологічної безпеки промислово-міських агломерацій в контексті їх сталого розвитку


Номер журналу одним файлом