ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2020 №2 (70)
Рубрика:
УДК:331.25
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.088
Мова статті:Українська
Сторінки:88-96
Заголовок:Система пенсійного забезпечення та методи її оцінки
Автор:Приходченко О. Ю., Національна металургійна академія України
Анотація:Методологія дослідження. Для отримання результатів були застосовані наступні методи: абстрагування – при визначенні сутності поняття «система пенсійного забезпечення»; аналізу та синтезу – при визначенні завдань та принципів побудови системи пенсійного забезпечення, дослідженні методів її оцінки, розробці схеми системи пенсійного забезпечення; стандартні методи статистичних досліджень – при здійсненні аналізу стану пенсійного забезпечення в Україні. Результати. На основі аналізу існуючих методологічних підходів до дослідження пенсійних систем визначено систему пенсійного забезпечення, з одного боку, як систему суб’єктів пенсійного забезпечення країни, які визначаються нормативними актами держави, а з іншого – як систему правових та організаційно-управлінських норм, принципів та методів, які регулюють діяльність цих суб’єктів з метою забезпечення певного рівня добробуту населення. Сформульовано основні завдання та принципи системи пенсійного забезпечення. Досліджено інформаційне забезпечення, яке необхідне для моделювання та оцінки пенсійної системи. На основі даних звітності пенсійного фонду проаналізовано розмір, структуру пенсійних виплат та коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією. Аналіз показав, що найбільший відсоток пенсійних виплат обіймають пенсії за віком, переважна більшість пенсійних виплат (69%) в діапазоні від 1500 до 2000 грн, що є трохи вищим за прожитковий мінімум для працездатних. Коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією з 2009 р. до 2017 р. мав тенденцію до зниження, що є негативним явищем, але в останні роки він продемонстрував певне зростання. Новизна. Розроблена схема системи пенсійного забезпечення України, на якій представлено всі три її рівні та для кожного з них виокремлено індивідуальні та загальні чинники, що впливають на пенсійні виплати. Практична значущість. Запропоновано основні демографічні та економічні показники, які лежать в основі оцінки системи пенсійного забезпечення та критерії, на які повинні орієнтуватися при дослідженні та розробці систем пенсійного забезпечення. 
Ключові слова:Система пенсійного забезпечення, Солідарний рівень, Накопичувальний рівень, Принципи пенсійного забезпечення, Коефіцієнт демографічної залежності, Коефіцієнт заміщення
Файл статті:EV20202_088-096.pdf
Література:
 • 1. Buriachenko, O.Ye. (2015). Sutnist poniattia pensiynoho zabezpechennia v naukovomu dyskursi. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. prats. Kharkiv: KharRIDU NADU, Vyp. 2(49), 90-98.
 • 2. Buriachenko, O.Ye. (2017). Pensiina systema v Ukraini: istoriia stanovlennia i teoretychni zasady rozvytku na suchasnomu etapi natsionalnoho derzhavotvorennia. Candidate’s thesis. Kyiv.
 • 3. Shaliievska, L.I. (2019). Pensiine zabezpechennia: zarubizhnyi dosvid ta uroky dlia Ukrainy. Investytsii: praktyka ta dosvid, (4), 96-101.
 • 4. Shumylo, M.M. (2017). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku systemy pensiinoho zabezpechennia v Ukraini (za materialamy naukovoho povidomlennia na zasidanni Prezydii NAN Ukrainy 21 hrudnia 2016 roku). Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, (2), 76-87.
 • 5. Mozhechuk, L.V. (2018). Pensiyna systema Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, (4), 102-106.
 • 6. Future of the Ukrainian pension system: adequacy, coverage and sustainability (2019). International Labour Organization; ILO Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe,-Budapest, ILO. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/--- ro-geneva/---sro- budapest/documents/publication/wcms_735152.pdf
 • 7. Melbourne Mercer Global Pension Index. Retrieved from https://info.mercer.com/rs/521-DEV-513/images/MMGPI%202019%20Full%20Report.pdf
 • 8. Zakon Ukrainy «Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia» Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua
 • 9. Zakon Ukrainy «Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia» Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua
 • 10. Plamondon, P. (2002). Actuarial practice in social security. Geneva: International Labour Office, 514 p.
 • 11. Zvit pro robotu ta vykonannia biudzhetu Pensiinoho fondu Ukrainy u 2018 rotsi. Retrieved from https://www.pfu.gov.ua/1534465-zvit-pro-robotu-ta- vykonannya-byudzhetu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-u-2018-rotsi/
 • 12. Zvit pro robotu ta vykonannia biudzhetu Pensiinoho fondu Ukrainy u 2019 rotsi. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-pfu.pdf