ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2015 №4 (52)
Рубрика:
УДК:622.33:658.562
Мова статті:Українська
Сторінки:106-112
Заголовок:Соціально-економічні аспекти збереження потенціалу вугільної промисловості Україн
Автор:Бондаренко Г. В.
Анотація:В статті розкриваються питання кількісної оцінки потенціалу вугільних шахт. Запропоновано модель управління ресурсним потенціалом шахти, яка складається з прямої задачі мінімізації виробничих витрат та зворотної задачі з пошуку дійсного співвідношення між ресурсами в плані їх впливу на функціонал. Визначено можливості отримання підприємством додаткового прибутку за рахунок певного ресурсу за умови, що підприємство функціонує в оптимальному режимі з точки зору підтримки своєї потужності. 
Ключові слова:Вугільна промисловість, Вугільна шахта, Ресурсний еквівалент вугільної шахти, Управління ресурсним потенціалом вугільної шахти
Файл статті:EV20154_106-112.pdf
Реферат:EV20154_106-112ua.pdf 
Література:
  • 1. Информационно-аналитический отчет о развитии угольной промышленности Украины за январь-август 2013 года (по фактическим данным) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=247934
  • 2. Официальный сайт государственной службы статистики Украины [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ukrstat.gov.ua/
  • 3. Официальный сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://mpe.kmu.gov.ua/
  • 4. Структурные трансформации старопромышленных регионов Украины: монография / В. И. Ляшенко, Л. Г. Червова, Л. М. Кузьменко и др. - Донецк : Институт экономики промышленности НАН Украины, 2013. - 412 с.
  • 5. Стариченко Л. Л. Актуальні питання державної політики щодо вугільної промисловості / Л. Л. Стариченко // Економіка промисловості. - 2012. - №1-2. - С. 34-38
  • 6. Вагонова А. Г. Экономические проблемы поддержания мощности и инвестирования угольных шахт Украины: монография / А. Г. Вагонова. - Днепропетровск, РВК НГУ, 2005. - 287 с.
  • 7. Вагонова О. Г Експертна оцінка напрямів розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів / О. Г. Вагонова, Н. М. Романюк // Економічний вісник НГУ. - 2013. - №4. - С. 29-35.
  • 8. Амоша А. И., Ильяшов М. А., Салли В. И. Системный аналіз шахты как объекта инвестирова- ния: Монография/НАН Украины. Институт экономи- ки промышленности. - Донецк, 2002. - 68 с.
  • 9. Cherevatskyi D. Yu., Atabyekov O. I. Production Function of a Coal Mine and Economic Efficiency of Its Operation. Економічний вісник Дон- басу. №4 (30) - Донецьк-2012. - С. 56-61.
  • 10. Вагнер Г. Основы исследования операций / Г. Вагнер. - М. : Мир, 1973. - Т. 3. - 502 с.