ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Рубрика:

2018 №2 (62)

Прушківська Е. В.Карнаух І. В.  Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу

Якубовський С. О.Сарнацький О. П.  Особливості регіональної економічної інтеграції латиноамериканських держав на початку ХХІ століття

2017 №4 (60)

Зоріна О. І.Фадєєнко В. Ю.  Роль залізничного транспорту в економічному розвитку України

Юрчишина Л. І.  Дестинація як основа регіонального розвитку туризму

Коваленко А. О.  Урбанізація і стратегічне планування сталого розвитку міст

2017 №3 (59)

Буряк В. В.  Механізм гармонізації розвитку промислового міста в умовах децентралізації

Книш Я. В.  Місце економіки регіону в просторовому упорядкуванні національної та міжнародної економіки

Петкова Л. О.Марущак Д. Ю.  Сталий розвиток регіонів україни в умовах європейського підходу до децентралізації

2017 №1 (57)

Прушківська Е. В.Шишова Ю. В.  Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції

Прокоф’єва Г. С.  Інституціоналізація економічного розвитку регіонів в умовах глобальних трансформацій

2016 №4 (56)

Курильців Р. М.  Просторове планування землекористування як основа інтегрованого управління сільськими територіями

Горняк О. В.Бабанська О. В.  Чинники розвитку транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС в Україні (на прикладі Одеської області)

2016 №3 (55)

Буряк В. В.  Еволюція поглядів щодо трактування поняття «місто»

Хом’як М. С.  Методичні підходи до визначення детермінант та оцінки розмірів фіскального простору регіонів

2016 №2 (54)

Кусакова Ю. О.Саміло А. С.  Удосконалення механізму стимулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації

Попов А. С.  Створення парадигми консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні

2016 №1 (53)

Разумова Г. В.Шевчук Ю. Б.Шелегова Н. В.  Аналіз місцевих бюджетів у формуванні фінансових ресурсів регіону (на прикладі м. Дніпропетровськ)

Korytko T. Yu.  Estimation of risk of loss of financial firmness by territorial society

Іванюта В. Ф.  Роль аграрного підприємництва в розвитку сільських територій в контексті євроінтеграції

2015 №4 (52)

Венгерська Н. С.  Сільський розвиток України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи

Бондаренко Г. В.  Соціально-економічні аспекти збереження потенціалу вугільної промисловості Україн

Шинкарук Л. В.  Структурні особливості економіки Донбасу в умовах політичної та економічної нестабільності

2015 №2 (50)

Виноградова О. В.Смикова М. О.  Методи кризис-менеджменту з відновлення іміджу промислової території

Вознюк О. В.  Напрями реформування системи управління регіональним розвитком Дніпропетровської області

Колесников В. І.  Методичний підхід до оцінки потенціалу диверсифікації економіки сільських територій регіону

2014 №1 (45)

Прушківський В. Г.Куценко В. І.  Закони розвитку та самозбереження у сільському господарстві

2013 №1 (41)

Бурма С. І.  Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру

2012 №4 (40)

Доценко О. Ю.  Інвестиційний потенціал позабюджетних фондів в умовах інноваційного розвитку регіонів України

2012 №3 (39)

Пашкевич М. С.  Обґрунтування індексу регіональної суспільної розрізненості для цілей проектування територіально- виробничих кластерів

Доценко О. Ю.  Механізм інноваційного розвитку регіону

Скрипник Н. Є.  Проблеми формування ефективної і конкурентної економіки України в умовах глобальної економічної кризи

2012 №2 (38)

Бондарева О. Г.  Формування соціально-економічного становища шахтарських міст, що пов’язано з процесами реструктуризації вугільних шахт

2012 №1 (37)

Галушко О. С.Доценко О. Ю.  Консолідоване фінансування інноваційного розвитку регіону

2011 №4 (36)

Замковий О. І.  Формування нових теоретико-методологічних підходів до управління власністю територіальної громади

Кашуба Я. М.  Оцінювання рейтингу регіонів за рівнем розвитку підприємств на основі структурних показників

Вишневська М. К.Пономаренко П. І.  Модель проектно-орієнтованого центру інноваційного розвитку регіону

Мешко Н. П.  Економічні ризики залучення іноземних інвестицій в економіку України

Дєєва Н. М.  Потенціал соціалізації, його вимір і оцінка на різних територіально-системних рівнях

2011 №3 (35)

Гавриш О. Р.Кутьіна А. О.  Новий етап інтеграції еврозони

2011 №2 (34)

Бойченко В. С.  Оцінка впливу університетів на регіональний інноваційний розвиток

2011 №1 (33)

Четверик Т. М.Литвинова О. М.  Напрями впливу держави на рівень продовольчої безпеки в умовах глобалізації

Цимбал О. І.  Визначення емпіричних меж ринку праці в контексті окреслення границь альтернативних механізмів формування зайнятості

2010 №4 (32)

Якименко Н. В.  Умови розвитку європейських та вітчизняних вантажних транспортних коридорів

Доценко О. Ю.  Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують

Ужебло А.  Правила ринку аудиторських послуг в Польщі - дороговказною зіркою або попередження від помилок?

2010 №2 (30)

Доценко О. Ю.  Формування інноваційної інфраструктури регіону як елемента регіональної інноваційної системи

Рибінцев В. О.Михайлик Д. П.Цвілий С. М.  Організація державно-приватно партнерства в Запорізькій області

2009 №4 (28)

Федосєєва О. В.  Особливості регіональної соціально- економічної політики України в ринкових умовах

Фесенко І. А.  Система показників трудового потенціалу регіону

2009 №3 (27)

Копищанській Т.  Стратегічні цілі розвитку на місцевому рівні в Нижній Сілезії громади

2008 №1-2 (21-22)

Прощаликіна А. М.  Особливості розвитку інноваційної діяльності в країнах з трансформаційною економікою

Бардась А. В.Горбенко О. А.  До питання оцінки перспектив членства України у Світовій організації торгівлі в контексті економічної глобалізації

2007 №4 (20)

Васильонок А. Ю.  Механізм реалізації промислового потенціалу розвитку міста на основі індустріальних кластерів

2007 №3 (19)

Крайній В. О.  Формування організаційно-економічних проблем інвестування міжнародних перевезень у Миколаївському регіоні

2007 №2 (18)

Прушківська Е. В.Богма О. С.  Аналіз найбільш перспективних для створення на території Запорізького регіону кластерів

Товста Т. Л.  Кон’юнктура ринку продукції регіону: сучасний стан та дослідження

Любченко О. М.  Принципи формування стратегії соціально- економічного розвитку регіону

Пилипенко Г. М.Чорнобаєв В. В.  Шляхи підвищення ефективності регулюючої функції держави у сфері інновацій

2005 №4 (12)

Саллі В. І.Павленко І. І.  Моделювання трансформації шахт до інфраструктури регіону

2005 №2 (10)

В’юн В. Г.Крайній В. О.  Комплексний аналіз діяльності й розвитку міжнародних перевезень в регіоні на сучасному етапі

2004 №3 (7)

Дубницький В. І.  Маркетингові аспекти функціонування регіональної промислової системи

2004 №2 (6)

Аровіна М. П.  Економічні аспекти управління соціальною інфраструктурою регіону

Павліха Н. В.  Про інвестиційне забезпечення реалізації політики просторового розвитку регіону

2004 №1 (5)

Гільорме Т. В.  Інноваційні зрушення у кваліфікаційно-професійному складі кадрів: регіональний аспект

Дєєва Н. М.  Фінансова самодостатність регіонів через призму здобутків і невирішених питань бюджетної реформи

Павлов В. І.Корецький Ю. М.  Формування стратегії реалізації регіональної інноваційної політики

2003 №4 (4)

Патжалек Л.  Внутрішньорегіональна політика - передумови та цілі

2003 №2 (2)

Семенов Г. А.Панкова М. О.  Оцінка ефективності використання інвестицій у Запорізькому регіоні

2003 №1 (1)

Сазонець І. Л.  Економічний потенціал Дніпропетровщини: динаміка, проблеми, інвестиції

Максимов В. В.  Стимулювання ефективного використання економічного потенціалу регіону

Зайцева Л. М.  Регулювання розвитку соціально-економічних процесів у регіонах України