ВипускиРубрикиАвториКлючові слова

Стаття

Випуск:2017 №1 (57)
Рубрика:
УДК:332
Мова статті:Українська
Сторінки:88-97
Заголовок:Інституціоналізація економічного розвитку регіонів в умовах глобальних трансформацій
Автор:Прокоф’єва Г. С.
Анотація:У статті розкривається процес формування і розвитку системи інституційного забезпечення економічного розвитку регіонів України з урахуванням їх особливостей, сильних і слабких місць, загроз та переваг, виявлених за допомогою SWOT-аналізу. На основі узагальнення європейського досвіду щодо створення інститутів регіонального розвитку, надано рекомендації, що забезпечать вирішення існуючих проблем, дозволять визначати перспективи розвитку та реалізацію потенціалу регіонів. 
Ключові слова:Інститут, Інституціоналізація, Регіон, Економічний розвиток регіонів, Об’єднана територіальна громада
Файл статті:EV20171_088-097.pdf
Література:
 • 1. Семенов В. Ф. Регіональна економіка: навч. пос. / В. Ф. Семенов, Т. О. Проценко / За заг. ред. В. Ф. Семенова. - К. : «МП Леся», 2009. - 708 с.
 • 2. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіо- нального розвитку: навч. пос. / Д. М. Стеченко. - К. : Вища школа, 2002. - 254 с.
 • 3. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика / Д. М. Стеченко. - К. : Вікар, 2006. - 396 с.
 • 4. Данилишин Б. М. Социально-экономические проблемы регионов: методология и практика / Б. М. Данилишин. - Черкасы : СОПС НАН Украины, 2006. - 286 с.
 • 5. Симкин Д. Г. Теоретические основы разви- тия региона в современных условиях / Д. Г. Симкин // Вестник Оренбургского государственного универси- тета. - 2010. - №8(114). - С. 114-117.
 • 6. Кругман П. Пространство: последний рубеж / П. Кругман // Пространственная экономика. - 2005. - №3.
 • 7. Пилипенко И. В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы / И. В. Пилипенко. - Смоленск : Ойкумена, 2005.
 • 8. Harris G. D. The market as a factor in the localization of production / G. D. Harris // Annals of the Association of American Geographers, 1954. - 44 р.
 • 9. Портер М. Конкуренция. - М., СПб., К. : Издательский дом «Вильямс», 2006. - 608 с.
 • 10. Шифф М. Региональная интеграция и раз- витие/ М. Шифф, Л. А. Уинтерс. - М. : Изд-во «Весь мир», 2005. - 376 с.
 • 11. Калитчак Р. Регіоналізм у європейських ін- теграційних процесах / Р. Калитчак. - К. : Знання, 2007. - С. 9.
 • 12. Pugo D. The spread of industry spatial agglomeration in economic development / D. Pugo, A. Venablies. - CEPR Working Paper. - № 1354, 1997.
 • 13. Мармазов В. Є. Рада Європи: політико- правовий механізм інтеграції / В. Є. Мармозов, І. С. Піляєв - К. : Юридична книга, 2000. - 470 с.
 • 14. Assamblue des Regions d’Europe. - Strasbourg; Service Prese&Communication / Mediacom. - 2002. - P. 6-7.
 • 15. Рибіцька А. Балтська об’єднана територі- альна громада: шляхом децентралізації / А. Рибіцька, Н. Бражко. - К. : Міжнародний фонд «Відродження», 2017 - 19 с.